Almega

Historiskt långsam återhämtning på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 09:00 CET

Almega har höjt prognosen för Sveriges BNP-tillväxt i år, men sänkt prognosen för nästa år. Sveriges BNP bedöms öka med 0,8 procent i år, och med 1,2 procent 2013. Först 2014 beräknas tillväxten bli något starkare.

– Återhämtningen på arbetsmarknaden ser ut att bli historiskt långsam. Det beror inte bara på den tröga återhämtningen i omvärlden, utan även på fortsatt svaga investeringar i Sverige, ökade matchningsproblem på arbetsmarknaden och svag produktivitetstillväxt, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Almega förutspår att produktivitetstillväxten inom tjänstesektorn och näringslivet totalt hamnar på en lägre nivå under de närmaste åren än den relativt höga takt Sverige hade under en längre period innan finanskrisen.

– De historiskt svaga industriinvesteringar under flera år innan finanskrisen och det kraftiga raset för investeringarna inom samtliga sektorer under krisen, väcker frågan om hur lång tid det kommer att ta innan Sverige  lyckas återhämta den produktionskapacitet som behövs för att kunna höja landets tillväxtförmåga, säger Lena Hagman.

Almega har under de senaste åren varnat för att Sveriges försämrade produktivitetsutveckling och en lägre potentiell tillväxt än tidigare inte enbart berott på finanskrisen. Orsaken har även varit för låga investeringar under en längre period, inte minst i forskning och utveckling och annan kunskapsintensiv tjänsteproduktion samt alltför begränsade åtgärder för att öka tillgången på högkvalificerad arbetskraft. Den varningen är fortfarande lika aktuell och tål att upprepas.

För mer information:

Lena Hagman
chefekonom
tfn: 08-762 69 61

Linnéa Kvist
analytiker
tfn: 08-762 66 21

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.