Katrineholms kommun

Historiskt möte mellan tre kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 14:52 CET

Göran Dahlström, Anders Berglöf och Viking Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Flen respektive Vingåker har för första gången någonsin kallat till gemensamt kommunstyrelsesammanträde. Sammanträdet kommer att äga rum måndagen den 12 mars på Safiren i Katrineholm.

Kommunstyrelsernas ordförande har börjat träffas regelbundet och i framtiden kommer ytterligare frågor att bli aktuella för samråd.

-Det finns många frågor av gemensamt intresse, konstaterar Göran Dahlström.
Syftet med detta första sammanträde är att diskutera framför allt två viktiga ämnen.

• Riksväg 55 och vikten av att vägen även i fortsättningen prioriteras.
• Möjligheten till samverkan mellan VA-organisationerna i de tre kommunerna.

För ytterligare information kontakta Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, tfn 070-66 528 22.