Flens kommun

Historiskt möte mellan tre kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:42 CET

Anders Berglöf, kommunstyrelsens ordförande kommer att träffa Göran Dahlström och Viking Jonsson, kommunstyrelse ordföranden i Katrineholm respektive Vingåker, för första gången vid ett gemensamt kommunstyrelsesammanträde. Sammanträdet kommer att äga rum måndagen den 12 mars på Safiren i Katrineholm.

Kommunstyrelsernas ordförande i de respektive kommunerna har börjat träffas regelbundet och i framtiden kommer ytterligare frågor att bli aktuella för samråd.

Syftet med detta första sammanträde är att framför allt diskutera två viktiga ämnen som berör de tre kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker.

* Riksväg 55 och vikten av att vägen även i fortsättningen prioriteras
* Möjligheten till samverkan mellan VA-organisationerna i de tre kommunerna.

I Flen kommer Tekniska nämnden att ta upp ärendet om VA-organisationen den 26 februari för att ge ett förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer att behandla frågan under eftermiddagen den 12 mars, efter den gemensamma diskussionen med de övriga kommunstyrelseordförandena.

För ytterligare information
Anders Berglöv, kommunstyrelsens ordförande
Telefon 0157- 190 02