Borås Stad

”Hitta en lärare” – Nu går planen över i handling

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 10:14 CET

För ett par veckor sedan presenterade kommunchefen Svante Stomberg en handlingsplan för skolområdet i Borås Stad, ett svar på utmaningarna på skolområdet.

Nu övergår planen i handling.

Borås Stads förhandlingsdelegation har beslutat om den rekryteringsbonus
på 15 000 kronor som under kampanjrubriken ”Hitta en lärare” ska premiera den medarbetare i kommunen som kan tipsa en legitimerad lärare och förmå denne att söka och få tillsvidareanställning i Borås Stad.
Bonusen betalas ut när läraren i fråga varit anställd i ett år.

Förhandlingsdelegationen har också beslutat om det lönetillägg på 2000 kronor i månaden för anställda 65+ som också var ett av de 28 skarpa förslagen i handlingsplanen.
Lönetillägget kan utgå till anställda som har fyllt 65 år vid kalenderårets början.
Lönetillägget kan användas för att behålla personal och kompetens i verksamheter med personalbrist, eller där rekryteringen är svår. Det kan också användas för extrapersonal på samma områden som redan lämnat anställningen för pension.

Besluten är i kraft från 1 februari.

– Det är viktigt att vi snabbt förvandlar den här handlingsplanen till handfast verklighet, och visar att vi tänker göra allt vi kan för att underlätta arbetssituationen ute i våra skolor, säger Malin Carlsson, kommunalråd (S).

För ytterligare information:

Malin Carlsson, kommunalråd (S), 0766-23 08 30
Annica Dahlén, förhandlingschef, 0768-88 77 16

Borås Stads förhandlingsdelegation består av de fem kommunalråden, kommunchefen och Borås Stads förhandlingschef.