Samhällsbyggarna

Hitta en Samhällsbyggare -Samhällsbyggarna presenterar Sb-registret

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 15:00 CEST

Med Sb-registret som är framtaget av Samhällsbyggarna kan du enklare söka företag som utför olika uppdrag inom samhällsbyggnadssektorn!

-Samhällsbyggarna har tagit fram ett register där det ska gå att söka företag som utför den del av uppdragsverksamheten som Lantmäteriet slutat med, säger Sara Haasmark, men givetvis kan registret användas för alla typer av sökningar när det gäller företag inom Samhällsbyggnadssektorn, avslutar Sara Haasmark.

Lantmäteriet har upphört med delar av sin uppdragsverksamhet och istället styrt över resurser till fastighetsbildningsdivisionens kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar.

Från och med den 1 januari 2017 upphörde delar av uppdragsverksamheten. 

  • Fastighetsförteckningar och fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar
  • Förslag till detaljplaneändringar som krävs för att en sökt förrättning ska vara genomförbar
  • Nybyggnadskartor*
  • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och privata bolag
  • Gränsutvisningar för privatpersoner, bolag och föreningar

* med undantag för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten där Lantmäteriet bedriver MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartläggning).

Läs mer om Lantmäteriets beslut här!

Hitta din Samhällsbyggare här!

Vi är Samhällsbyggarna - ett nationellt branschöverskridande nätverk som är unikt i sin bredd och spetskompetens

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med över 5000 medlemmar.

Alla som verkar inom Samhällsbyggnadssektorn är välkomna som medlemmar. Med fler kompetenser, erfarenheter och synpunkter skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle för alla.

Samhällsbyggarna är ett nationellt nätverk som är unikt i sin bredd och med sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.

Följ Samhällsbyggarna i sociala medier:

Twitter: @Samhallsbyggnad | Facebook: Samhällsbyggarna| LinkedIn: Samhällsbyggarna