omvard.se

Hitta förlossningsvård på OmVård.se

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 06:45 CET

Nu har OmVård.se information om förlossningsvården för alla förlossningskliniker i Sverige. Alla blivande mammor som är nyfikna på hur deras sjukhus är ska enkelt kunna hitta fakta. Exempel på information som finns är andelen allvarliga bristningar och kejsarsnitt på de olika klinikerna.

En viktig fråga för många blivande mödrar är vilken smärtlindring de kan få vid förlossningen. Skillnaderna är stora över landet, till exempel får 64,7 % av alla förstföderskor på Skellefteå lasarett epiduralblockad, medan bara 33,2 % av förstföderskorna på Centrallasarettet i Växjö får samma bedövning. (Se också bild ovan)

Orsakerna till skillnaderna kan naturligtvis vara flera. Det kan bero på hur stora sjukhusen är, vilka mödrarna är eller ett framgångsrikt arbete med annan bedövning. OmVård.se hoppas ändå att informationen kan vara ett stöd för alla blivande mödrar i dialogen med förlossningsklinikerna.

Läs mer om förlossningsvård i vårt förlossningstema.

Förlossningsinformationen kommer från det Medicinska födelseregistret som Socialstyrelsen håller i. I det medicinska födelseregistret samlas all möjlig information från hela graviditeten och förlossningarna. Tack vare registret är det möjligt att följa hur bra sjukhusen är på att hantera till exempel bristningar eller vilken bedövning kvinnor erbjuds på de olika sjukhusen.