Västarvet

Hitta hem - om alla tiders fosterbarn på Bohusläns museum.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:15 CET

Hitta hem är en vandringsutställning om alla tiders fosterbarn. Hundratusentals barn har i Sverige haft erfarenheter av barndom på institution eller i andra familjer än den egna. De senaste åren har en rad missförhållanden i den sociala barnavården under 1900-talet uppmärksammats. Välkommen till en utställning som synliggör en ofta dold historia på Bohusläns museum.

Utställningen Hitta hem sätter in debatten i ett historiskt sammanhang och lyfter en viktig del ur barnens historieskrivning ur det fördolda. Utställningen vill väcka frågor om framtidens barnavård. Hur undviker vi att historien upprepar sig? Vems ansvar är barnen?

Vandringsutställningen Hitta Hem utgår från barnens perspektiv. Genom enskilda levnadsöden, minnen, foton, brev, dagböcker, dokument och föremål speglas barnavårdens historia i Sverige från 1700-talet fram till idag. Glimtar ur deras levnadsöden bär vittnesbörd om saknad och lättnad. Om svek, vrede, längtan och hopp. Om att rymma bort, och om att hitta hem.

Ovisshet, längtan och tvångsomhändertagande

Utställningen bygger på teman som återkommer ur barnens vittnesbörd; de ständiga uppbrotten, ovissheten, längtan efter sammanhang, känslan av att bära en stämpel och barnets enastående förmåga att överleva.

Bohusläns museum gör ett eget tillägg till utställningen som handlar om den nationella minoriteten resande. Ett stort antal av de barn som blivit utsatta för vanvård och tvångsomhändertagande i fosterhem- och barnhem har resandebakgrund. Väldigt ofta har anledningen till tvångsomhändertagande varit barnens resandebakgrund. Myndigheter har ansett att barnen skulle
erbjudas bättre uppväxt på barnhem eller i fosterfamilj.

En berättelse från utställningen:

Mina första minnen från barnhemmet är att vi blev tvångsduschade på morgonen i iskallt vatten. Två kvinnor höll kvar oss i duschen med hjälp av var sin skurborste tills det kändes som om huvudet brann av kylan. Detta är något jag aldrig glömmer. Sen fanns en annan vanlig form av bestraffning vilket innebar att jag blev isolerad, den som blev utsatt för detta blev inlåst i Slussen som jag kallar sjukrummet. Första dygnet låg jag fastspänd i bälte i en säng och de bältade ben, armar och midjan. Andra dagen tog de bort bältet, men man fick vara kvar i samma rum i upp till 14 dagar.

Välkommen på pressvisning av utställningen på Bohusläns museum, fredag 15 februari kl.13.00.

Vid pressvisningen deltar Rose-Marie Wallengren från föreningen Resandebarns rätt och utställningsansvarig Sofie Henryson Rudvall från Bohusläns museum.

Utställningen invigs lördag 16 februari kl. 13.00.

Hans-Owe Arvidsson, präst i Högsbo församling, med egen erfarenhet av fosterhemsplacering, inviger utställningen och Ronny Lundin spelar resandemusik.

Utställningen pågår 16 februari – 30 april 2013.

Utställningen är producerad av Stockholms stadsmuseum på uppdrag av Stiftelsen Allmänna barnhuset. Initiativet till utställningen kommer ursprungligen från Socialdepartementet, som ett led i den upprättelseprocess som inleddes med Vanvårdsutredningen.

För mer information:

Sofie Henryson Rudvall, Bohusläns museum
Tfn: 0522-656 523
Mobil: 076-949 4163
E-post: sofie.henryson_rudvall@vgregion.se

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se