Nordic Growth Market NGM AB

Hitwarranter växer kraftigt på Sveriges nya börs

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:20 CET

Omsättningen har fyrdubblats i Sveriges första Hitwarranter, en ny optionsform med låga avgifter och enkla regler, sedan introduktionen i våras på Nordic Growth Market ("NGM"). Totalmarknaden för warranter växer stadigt i Sverige. I september 2003 omsattes 747 miljoner kronor, en ökning med 74 % jämfört med september 2002.

Omsättningen på Nordic Growth Market - NGM i Sveriges första Hitwarranter har fyrdubblats sedan starten i april 2003. Samtidigt uppgick omsättningen totalt i den svenska warrantmarknaden i september 2003 till 747 miljoner kronor, vilket är en ökning med 25 % jämfört med månaden innan och med 74 % jämfört med september 2002.

Hitwarranter är ett billigare alternativ jämfört med vanliga standardiserade optioner. De är dessutom enkla och okomplicerade till sin utformning vilket även gör dem attraktiva för en bredare krets av aktiesparare. Optionsformen dök upp i början av år 2000 bl.a. på Euwax, Stuttgartbörsens optionsmarknad, som en vidareutveckling av olika typer av valutaoptioner.

Handelsbanken, som är Sveriges största emittent av warranter med nära 50 % marknadsandel, var först att ställa ut Hitwarranter på NGM i en handfull företag, däribland Ericsson och Skandia. I början av november 2003 emitterar banken ytterligare 24 Hitwarranter på NGM.

- Nordic Growth Market - NGM är en ny modern börs och ett viktigt komplement till Stockholmbörsen, vilket främjar konkurrensen. NGM erbjuder lägre noteringskostnader och en innovativ miljö för nya finansiella produkter, säger Peter Frösell, ansvarig för warranter på Handelsbanken.

Hitwarranten skiljer sig främst från vanliga optioner och andra warranter genom att storleken på maximal vinst är känd från början. I de nu utgivna Hitwarranterna erhåller innehavaren alltid 10 kronor i det ögonblick den underliggande aktien når sin "Hitkurs" under löptiden. Samtidigt är förlustrisken, precis som för vanliga optioner och andra warranter, maximerat till den premie optionerna är köpta för. Se exempel nedan.

En annan viktig skillnad är transaktionskostnaden. Köpare och säljare av Hitwarranter betalar enbart mäklarens avgifter, t.ex. courtage, och slipper därmed OM:s clearingavgifter som belastar vanliga optioner.

- Hitwarranten gör det enkelt och billigt att spekulera i såväl uppåtgående som fallande aktiemarknader. Det gör värdepappret attraktivt och kan hjälpa till att öka intresset och kunskapen kring optioner hos en bredare allmänhet, säger Ulf Cederin, VD Nordic Growth Market – NGM.

Hitwarranten är ett VPC-registrerat värdepapper som handlas i NGM: s orderdrivna elektroniska system av alla banker, fondkommissionärer och nätmäklare som är medlemmar på NGM. Handelsbanken garanterar handeln i Hitwarranterna.


Två exempel på Hitwarranter i Skandia

En Hitwarrant ("UPP") i Skandia kostade 45 öre den 14 oktober 2003 och ger därmed innehavaren drygt 21 gånger pengarna om "Hitkursen" på 40 kronor nås senast den 21 november 2003.

På motsvarande sätt kan innehavaren spekulera i nedgång med en Hitwarrant ("NED") som tar sikte på en lägre "Hitkurs" i den underliggande aktien.

Under löptiden kan man, precis som för vanliga optioner och andra warranter, sälja sitt innehav för att säkra en vinst eller begränsa en förlust.

Viktig information: Handel i Hitwarranter ger möjligheter till mycket hög avkastning samtidigt som
riskerna kan vara mycket högre än vid direkt köp av de underliggande aktierna.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Cederin, VD Nordic Growth Market, tfn. 08-566 390 00, e-post u.cederin@ngm.se.

Nordic Growth Market - NGM är en börs under tillsyn av Finansinspektionen för handel i aktier och derivat. NGM erbjuder noterade företag och börsmedlemmar ett innovativt, kostnadseffektivt och lättadministrerat
börsalternativ. NGM är vidare en av Sveriges ledande distributörer av finansiell information via affärsområdet
NG News. NG News erbjuder även utbildningsstöd till nyblivna börsbolag inom aktiemarknadsinformation.