Södertörns högskola

Hiv-epidemin i fokus vid vittnesseminarium på Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 14:42 CEST

Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola arrangerar den 12 april vittnesseminariet ”Aids i Sverige. Ett vittnesseminarium om hiv-epidemin, aktivisterna och rörelserna.” om hiv-epedemins utbrott.  Centrala aktörer minns och samtalar om engagemanget som utvecklades och organisationer och nätverk som uppstod.

Det första svenska aidsfallet konstaterades 1982. Att 30 år gått sedan hiv-epidemins utbrott uppmärksammades genom Jonas Gardells bok och TV-serie Torka aldrig tårar utan handskar. Nu fästs blicken på det engagemang som utvecklades och på organisationer och nätverk som uppstod under 80-talet: Positiva gruppen, Noaks ark, Kvinnocirkeln och Venhälsan respektive Psykhälsan.

Vilka blev konsekvenserna för redan existerande organisationer som RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande? Vad gjorde organisationerna? Hur bidrog de till förändring, till exempel för synen på hiv/aids, de smittade, vården och politiken?

Medverkande
Lotta Andreasson, då verksam vid Aidsjouren/Noaks ark
Inger Forsgren, Kvinnocirkeln, Hiv-Sverige
Staffan Hallin, då verksam vid RFSLs hivkansli
Mikael Westrell, då verksam vid Venhälsan/Psykhälsan
David Thorsen, forskare, idéhistoriker

Samtalsledare: Kjell Östberg, professor i historia, och Lena Lennerhed, professor i idéhistoria. 

När? Fredagen den 12 april klockan 13-16

Var? Sal MB503, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Arrangör: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

Fri entré, ingen föranmälan behöver göras. Välkommen!

Vittnesseminarier – en metod för fält- och källskapande

Grundtanken med vittnesseminarierna vid Samtidshistoriska institutet är att föra samman centrala aktörer från en viss tid och att låta dem minnas och berätta det som de själva var en del av i dialog med forskare. Syftet är att visa på nya fält och frågor samt att skapa källor.

Samtidshistoriska institutet har genomfört ett stort antal vittnesseminarier sedan 1998.

Kontakt: Kjell Östberg, kjell.ostberg@sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.