RFSL

Hiv måste upp på politikernas dagordning

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 12:28 CEST

RFSL fortsätter under Stockholm Pride med kampanjen "Från bögpest till tystnad. Satsa rätt, stoppa hiv!" för att lyfta hiv på dagordningen, 30 år efter att hiv dök upp i Sverige.

- Hiv är cirka 80 gånger vanligare bland män som har sex med män än hos den befolkningen i Sverige i sin helhet. För att uppnå målet om en halverad inhemsk spridning så måste resurserna fokuseras, det vet alla egentligen men det görs ändå inte, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.  

RFSL och RFSL Ungdom driver tillsammans bloggen "Hiv 30 år i Sverige" (hivisverige.wordpress.com) där denna vecka flera tidigare ordföranden i Stockholm Pride bloggar om minnen och tankar kring hiv.

- Hiv måste upp på den politiska agendan i Sverige för att vi ska leva upp till internationella åtaganden. Det är glädjande att Stefan Löfvén i RFSL och RFSL Ungdoms utfrågning igår (onsdag 1 augusti) uttalade att smittskyddslagen behöver ses över, vilket RFSL länge ansett, säger Ulrika Westerlund.

RFSL arrangerar flera programpunkter om hiv under Stockholm Pride.

Torsdag 2 augusti
16:15–17:00, Bibliotek Plattan: En effektivare hiv-prevention – strategier för framtiden
En genomgång av RFSL:s rapport "En effektivare hivprevention" som visar på stora brister inom bidragssystemet och pekar på att det finns en stor risk för att arbetet gentemot gruppen män som har sex med män urholkas. Workshopen presenterar RFSL:s rapport och diskuterar vilka åtgärdsförslag RFSL har för att göra svensk hivprevention mer effektiv och målinriktad.

Fredag 3 augusti
12:15–13:15, Stora scenen: Utfrågning Smittskyddsinstitutet
Hiv kom till Sverige på början av 80-talet. Men vad har egentligen hänt inom svensk hivprevention sen dess? Sverige har i sin Nationella strategi på hiv/aids området satt sig som mål att halvera den inhemska virus överföringen innan 2016, men är detta ett realistiskt mål? RFSL samtalar och frågar ut Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlsson.
Medverkande: Johan Carlsson, Smittskyddsinstitutets generaldirektör, Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom, Christian Antoni Möllerop, vice ordförande RFSL
 
14:45–15:30, Ekoteket: Hiv, brott och straff: Bidrar svensk lagstiftning till en bättre hiv-prevention?
Arrangör: RFSL
“Det ska inte vara lagligt att smitta någon med hiv” säger några. “En person som lever med hiv måste ta sitt ansvar”, säger andra. Men fungerar dagens ordning? Är det rimligt att människor åtalas i den grad som sker i Sverige idag? Vad är effekterna av informationsplikten? Är det rimligt att de ca 5 000 personerna som lever med hiv i Sverige lagenidag bär hela ansvaret för säkrare sex? Har vi inte alla ett ansvar att skydda oss? Handlar hivprevention om det man säger eller det man faktiskt gör? Och är det inte dags att se över dagens rättstillämpning och lagstiftning?
RFSL, RFSU och Hiv-Sverige driver ett gemensamt projekt där syftet bland annat är att sprida kunskap om kriminaliseringen av hivöverföring i Sverige idag och dess effekter. Denna workshop ger bra inblick i hur smittskyddslagen och andra regler som omgärdar människor som lever med hiv verkligen fungerar och vilka effekter de får på människors liv. Vi diskuterar också vad som behöver förändras i lagstiftningen och regelverk.

Presskontakt under Stockholm Pride:
Anna-Malin Blomqvist, Pressekreterare, tel. 073-971 48 21
Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL, tel. 070-345 01 83RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se