Vägverket

Hjälmen avgörande vid cykelolyckor

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 12:24 CEST

Allt färre cyklister dödas i trafiken. Det bekräftas av siffror från södra Sverige. Bland de omkomna är det en betydligt mindre andel som har använt hjälm än bland cyklister i stort.

I södra Sverige – från Skåne i söder till Värmland, Västra Götaland och Östergötland i norr – omkom 16 cyklister under förra året. Det är den lägsta siffran sedan 1997. Det året började Vägverket göra djupstudier av samtliga dödsolyckor. Under perioden 1997-2002 har 138 cyklister mist livet i södra Sverige. Endast åtta procent av de omkomna använde hjälm.
År 2002 omkom totalt 37 cyklister i Sverige, vilket nästan är en halvering sedan början av 90-talet.

Läkare som Vägverket samarbetar med bedömer att cirka 40 procent skulle ha överlevt om de använt cykelhjälm. Dessutom skulle skallskadorna minska med 70 procent om alla cyklister använde hjälm. En faktor som bidrar till ett färre antal omkomna är de satsningar som Vägverket och kommunerna gjort på kategorin ”oskyddade trafikanter”, bland annat genom hastighetsdämpande åtgärder och fler gång- och cykelbanor.

Färre barn använder hjälm
Medan den totala användningen av cykelhjälm ökade något 2002, har den minskat kraftig bland barnen. Hos barn som är 10 år eller yngre sjönk användandet från 55 procent 1997 till 35 procent 2002, enligt siffror från VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet).

– Vi ser allvarligt på den minskade hjälmanvändningen bland barn och inte minst nu inför skolstarten är det viktigt att man även som förälder tar sitt ansvar för att skydda barnen, säger Jörgen Persson, Vägverkets Region Sydöst.
Regeringen har på förslag att det införs en hjälmlag för barn upp till tolv år.
– Vägverket välkomnar förslaget om en hjälmlag för barn som ett första steg mot en lag som gäller alla, berättar han.

Mellan storstäderna är det stora skillnader i användningen av hjälm. I Stockholm använder totalt 50 procent av cyklisterna hjälm. Motsvarande tal för Malmö är sju procent, medan Göteborg ligger mitt emellan med 23 procent. Totalt var det förra året 17 procent av cyklisterna som använde cykelhjälm.

För mer information kring djupstudier kontakta:
Jörgen Persson, Vägverket Region Sydöst, 036-19 21 87 eller 070-559 21 87

Information kring Vägverkets arbete för säkrare cykling:
Stefan Berg Vägverket Region Sydöst, 036-19 22 49, 070-672 99 52