Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Hjälp de som vill hjälpa

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 13:07 CET

Den tragiska jordbävningskatastroden på Haiti har visat att när världens regeringar och det civila samhället samarbetar kan effekterna av naturkatastrofen snabbt mildras. De sju ledande industriländerna - de så kallade G7-länderna - har lovat att stryka det jordbävningsdrabbade Haitis skulder. USAs försvarsmakt var snabbt på plats med hangarfartyg och katastrofbistånd.

Singeln "Vi kan alla göra nåt" släpps i dagarna genom projektet Danceband Aid. Den är gjord av den svenska dansbandseliten och stöder jordbävningens offer på Haiti. Här medverkar mer än 20 orkestrar. Tillsammans har svenskarna sjänkt tiotals miljoner kronor till välgörenhetsorganisationer, och donationerna fortsätter rulla in.

-De senaste veckorna visar att det finns en enorm vilja att hjälpa sina medmänniskor. För att ytterligare stimulera givandet föreslår KDU att gåvor till ideella organisationer skall bli avdragsgilla, säger Emma Blomdahl från KDUs internationella utskott i ett uttalande.

För mer information:
Emma Blomdahl Internationella Utskottet 070-6494690
Simon Westberg Förbundssekreterare 0765-27 25 33
www.kdu.se