Moderaterna

Hjälp EU-parlamentet i kampen mot storebror

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 15:39 CEST

Det behövs nu en stark medborgaropinion om EU-parlamentet ska lyckas
försvara medborgarnas integritet mot datalagring av telefon- och
Internettrafiken. Är allmänheten medveten om den utpressning som
justitieministrarna utövar mot parlamentet i frågan? Det skriver den moderata europaparlamentarikern Charlotte
Cederschiöld på Dags Industris debattsidan onsdagen 19 oktober.

Pistolen sätts nu mot tinningen på Europaparlamentet. Det pågår politisk
utpressning för att införa obligatorisk datalagring av 450 miljoner medborgares telefon- och internetkommunikation. Motivet är att stoppa
terrorism. Parlamentet försöker försvara medborgarnas integritet mot storebrorssamhället och hotar med att gå till EG-domstolen.
Men utan ett nytt fördrag har medborgarna svårt att försvara sig. All tyder på att
rådet tvingar på parlamentet ett förslag. Rådet, justitieministrarna,
skulle helst vilja bestämma innehållet helt själva. Men de nödgas inför
vårt hot att gå till domstol ändå att gå med på ett direktiv (där parlamentet är med och beslutar). Det finns också motstånd i rådet.

Estland, Holland och Tyskland har invändningar. Men det engelska ordförandeskapet vill inte låta processen i parlamentet ha sin gång utan
vill styra - det visar hur demokratin sitter på undantag med det gamla fördraget.

Sannolikheten att vi får en lag som misstänks strida mot mänskliga rättigheterna redan när det tas är stor, så som förhandlingssituationen nu ser ut.

Men en stark medborgaropinion kan förändra den. Det förslag som slutligen
kommer ut ur institutionerna blir med all sannolikhet något bättre än det
justitieminnister Thomas Bodström lade. Läckage från rådet säger dock att
planen från rådets sida är att öka lagringstiden steg för steg upp till fem år. Skulle det ske utan demokratiska beslut, alltså utan att
parlamentet ens deltar, vore det en demokratisk skandal. Oron är stor för att även omfattningen vidgas. Kommer till exempel nedladdning av musik att omfattas? Det finns indikationer på att det är på väg. Hur kan det i så fall betecknas som terrorism? Risken för att åtgärden strider mot EG-rätten på grund av att den inte är proportionell - att ingreppet i
medborgarnas vardag inte motsvaras av effektivitet i syftet att fånga terrorister - ökar för varje förlängning i lagringstiden. Hur svagt får
försvaret av den enskilde medborgaren bli?

Är det verkligen rimligt att hantera brottsbekämpningsfrågorna i EU så som nu görs, utan att medborgarna de facto kan påverka dem? Är allmänheten medveten om vad som
pågår? Några exempel på förebyggd terrorism via datalagring har inte
kunnat visas.

Det enda exemplet är den terrorist som fångades efter, inte före, brottet
i Madrid. Men han togs på information som redan finns. Polisen har redan i
dag i huvudsak tillgång till den nödvändiga informationen. Det finns ingen
lag som hindrar ett medlemsland att lämna informationen vidare till andra
utanför EU, till exempelvis USA eller Libyen. EU-medborgare har ingen
möjligheter att hindra dessa länder från att missbruka informatonen eller
få upprättelse efter ett missbruk. I USA finns någon demokratisk kontroll
genom att kongressen har viss insyn i säkerhetsinformationen
(intelligence). Kontrollen är rudimentär på EU-nivå. (I USA förefaller det
svårt att få industrin att ta på sig kostnader för tvångsmässig
datalagring. De har ett system,"quick freeze", där myndigheterna vid
misstanke får tillgång till befintlig information. Det ger polisen
snabbspår när det är bråttom.) Allt tyder just nu på att Europaparlamentet
kommer att tvingas gå med på regler vi ifrågasätter eftersom rådet annars
genomför ännu värre regler. Kan man beteckna det som annat än utpressning?

Kostnaderna för denna mer diktatoriska än demokratiska hantering kommer på
din och min deklaration respektive teleräkning. Beräkningar visar att de
blir höga.

Charlotte Cederschiöld