Sveriges Byggindustrier

Hjälp för lyckade hantverksköp

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 08:54 CET

Att som privatperson köpa bygg- och hantverkstjänster är inte alltid så lätt. Ofta handlar det om dålig kommunikation mellan konsument och näringsidkare. Båda parter har därför mycket att tjäna på att punkt för punkt gå igenom Checklista för konsumenter och byggföretag, som sammanställts av Sveriges Byggindustriers (BI) entreprenadjurister.

- Det viktigaste när man köper en byggtjänst är att tänka igenom vad som ska göras och upprätta ett avtal där detta framgår. Då blir det tydligt vad som ingår från början och vad som tillkommer under arbetets gång, säger Åke Rådberg, chefsjurist på BI.

När man bygger om och renoverar sin bostad handlar det ofta om stora satsningar, både ekonomiskt och känslomässigt. Det är mycket som ska klaffa innan båda parter är nöjda. Men ibland blir det fel, ofta på grund av att man haft skilda uppfattningar om vad som ska göras och hur. Konsekvenserna blir inte sällan en konflikt som leder till oenighet om betalningen.

- Som konsument bör man ta in flera offerter. Referenser är alltid bra och så bör man kontrollera att den entreprenör man väljer har F-skattsedel. Förskottsbetalning bör normalt inte komma ifråga, avslutar Åke Rådberg.

För fler tips, läs checklistan.

Checklista för konsumenter och byggföretag
finns på www.bygg.org/checklista.asp.

Avtalsmallen Hantverkarformuläret 09 är framtagen av BI i samarbete med Konsumentverket och Villaägarnas riksförbund, hämta den här: http://www.bygg.org/hantverkarformularet09.asp

Om arbetet berättigar till ROT-avdrag bör parterna också fylla i ROT-klausulen, som kan hämtas här: http://www.bygg.org/ROT-klausul.asp

För kompletterande information, kontakta BI:s entreprenadjurister, se http://www.bygg.org/affarsavtal_entreprenadjuridik.asp

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org