Gothia Fortbildning

"Hjälp, mitt barn är mobbat!" - ny bok för föräldrar och skola

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 12:02 CEST

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Lisbeth Pippings och Lars Arrhenius nya bok ”Hjälp mitt barn är mobbat!” ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen. 

I boken varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och stöd till lärare och föräldrar. Boken tar även upp det juridiska perspektivet – vad lagen säger, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer när man vänder sig till Barn- och elevombudet.

”Hjälp mitt barn är mobbat!” förmedlar såväl utsatta familjers erfarenheter som information och stöd om hur man kan förebygga och hantera mobbning. Den är ett värdefullt verktyg för alla vuxna som möter barn och ungdomar.


Om författarna

Lisbeth Pipping är beteendevetare, författare, föreläsare och debattör i ämnen som rör utsatta barn. År 2009 tilldelades hon Allmänna Barnhusets Stora Pris för sitt engagemang. Hon har tidigare kommit ut med antimobbningsboken Jag mobbar inte (2010) som är riktad till elever samt den självbiografiska romanen Kärlek och stålull (2004) och Familjehemsboken (2011).

Lars Arrhenius är advokat, generalsekreterare på Friends och tidigare barn- och elevombud.

Presskontakt

David Olsson, Kommunikatör, 08-462 26 75, david.olsson@gothiafortbildning.se

Fakta om Gothia Fortbildning

Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. 
Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.