Nationella hjälplinjen

Hjälplinjen ökar bemanningen inför Uppdrag gransknings om självmord

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 15:58 CEST

Den 10 september, kl 20.00 i SVT1 sänder Uppdrag granskning ett program om suicid. För att kunna svara på så många samtal som möjligt kommer Nationella hjälplinjen att direkt efter programmet, kl 21.00 öppna jourtelefonerna med utökad bemanning samt hålla jourtelefonerna öppna till 24.00.

FAKTA:
Hjälp och stöd vid psykisk kris, anonymt professionellt och kostnadsfritt - Nationella hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder ett begränsat antal kris- och stödsamtal samt råd och hänvisning via telefon. Hjälplinjen vänder sig till de som befinner sig i en svår livssituation. Till hjälplinjen kan man ringa för egen del eller som närstående.

Alla som ringer till hjälplinjen är anonyma och de som svarar är professionellt utbildade. Det är kostnadsfritt att ringa till Hjälplinjen.

Via Hjälplinjens nystartade portal www.psykiskhjalp.se vill vi att människor som söker information om tex självmord snabbt skall finna vägar till hjälp och stöd. På www.psykiskhjalp.se finns idag genvägar till Hjälplinjens egen webbplats men också till www.phir.se

Phir.se är en rikstäckande webbplats utvecklad för dem som söker psykologisk hjälp eller annat stöd. Phir samlar verksamheter i offentlig, ideell och privat regi. Det är gratis att använda phir.se och informationen är kvalitetsgranskad. Phir.se drivs gemensamt av Nationella hjälplinjen och Svenska föreningen för Psykisk Hälsa, sfph.

Hjälplinjen hoppas att inom en snar framtid också starta ett utvecklingsprojekt, "Skriv till hjälplinjen", som syftar till att erbjuda professionellt och anonymt krisstöd via portalen www.psykiskhjalp.se.
Via portalen kommer vi också att under hösten lägga ut mer iInformation och länkar.

Nationella Hjälplinjen bildades 2001 då föreningar inom Anhörig- intresseorganisationer såg ett behov av en telefonjour.

Telefonjouren startade 2002 med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Under 2007 -2008 drivs verksamheten med medel från regeringen och under tillsyn av Socialstyrelsen.

För mer information angående den 10 september kontakta

Katarina Tjust  Häggström
verksamhetschef
Tel 08-651 21 05

Anna Lundgren
kansli

Tel: 08-651 13 05
Epost: anna.lundgren@phir.se

Övrig kontaktinformation - se pressrum
Under dokument - finns en presentation av Nationella Hjälplinjen.
Under bilder - finns en ikon att lägga på egna hemsidor
Under video - kan du se en videofilm om hjälplinjen