Comai

Hjälpmedel i mobiltelefonen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2010 22:37 CEST

Nu lanserar Comai AB sin senaste produkt Multi Comai. Multi Comai är ett enkelt och användarvänligt kognitivt hjälpmedel som använder mobiltelefonen som plattform. Multi Comai  vänder sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD och Asperger. Produkter syftar till att stödja männsikort i att stödja i att strukturera och prioritera uppgifter. Med hjälp av en lätthanterlig kalender kan du skapa överblick över dagens/månadens aktiviteter som ger dig påminnelser via ljud, film och foto . Påminnelserna kan läggas in både via en webbkalender och direkt i mobilen. Det finns även ett mycket användarvändlig ljudmemo, krisplan, ekonomihanteringsstöd och tidshjälpmedel. Multi Comai är ett hjälpmedel som laddas ner till mobiltelefonen (Android 2.1). Boende i Skåne, Kronoberg, Halland eller Blekinge kan få Multi Comai förskrivet som ett hjälpmedel.

Comai AB utvecklar och erbjuder mobiltelefonibaserade hjälpmedel och verktyg. Comai AB kommer – med korta ledtider mellan behov, lösning och produkt, med lång erfarenhet av kundgruppens problemställningar, med ledning av de senaste forskningsrönen och med en innovativ användarvärdig produktplattform – att fortsätta sätta människan i fokus. Comai AB:s hjälpmedel ger svaga grupper extra stöd för att uppnå trygghet och oberoende utan att peka ut dem som annorlunda.

Mobilen som verktyg är normaliserande och skänker användaren frihet, och att erbjuda den friheten är just vad Comai AB strävar efter.