Hjälpmedelsinstitutet

HjälpmedelsCenter Väst ingår nu i Hjälpmedelsinstitutet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 14:31 CET

HjälpmedelsCenter Väst AB i Göteborg, hmcv, är sedan den 1 januari en del av Hjälpmedelsinstitutets, HI, verksamhet. HI är beläget i Stockholm.

Hmcv och HI har under många år haft ett väl utvecklat samarbete. Hmcv:s utbildningar och HI:s provningsverksamhet –  båda avseende personlyftar och förflyttningskunskap kommer att fortsätta att utvecklas tillsammans. Med gemensamma krafter och kontaktnät kommer arbete och kunskap ytterligare nå ut till bl.a. hjälpmedelsförvaltningar, inköpsansvariga och rehabiliterings- och omvårdnadspersonal i hela landet. 

Frågor till Hjälpmedelsinstitutet besvaras av:

Informationschef Lisa Ledin, 08-620 17 68, 070-544 39 30, lisa.ledin@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar

• provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel

• forskning och utveckling

• utredningsverksamhet

• utbildning och kompetensutveckling

• internationell verksamhet

• information och kommunikation

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.