Stockholms Läns Landsting

Hjälpmedelsguide på väg (mp)

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 08:41 CET

Nu är beslutet taget i Hälso- och sjukvårdsutskottet om att landstinget ska
ta fram en hjälpmedelsguide.

- Hjälpmedelsguiden ska utgå från brukarens behov och vara ett stöd för
patienten i mötet med sjukvården, säger Lena-Maj Anding (mp),
rehabiliteringsansvarig i landstinget.

Guiden ska också ge tydliga riktlinjer åt exempelvis sjukgymnaster och
arbetsterapeuter i valet av hjälpmedel. Den ska även ge rekommendationer om
vilka insatser som patienten själv kan göra och vilka som kräver
sjukvårdskompetens.

- Hjälpmedelsguiden ska konkretisera den hjälpmedelspolicy som
Landstingsfullmäktige antog i mars. Policyn beskriver en viljeriktning för
hur personer med funktionshinder kan erbjudas hjälpmedel. Guiden blir den
praktiska handboken, säger Lena-Maj Anding.

Hjälpmedelskostnaderna har ökat med 10-14 procent under de senaste åren,
bland annat därför att vi blir allt äldre och behovet av hjälpmedel därmed
ökar. Hjälpmedelsguiden ska därför även utgå från landstingets ekonomiska
förutsättningar, och underlätta för prioriteringar med tydliga
konsekvensbeskrivningar.

Arbetet med att utforma hjälpmedelsguiden påbörjas under 2004. En
referensgrupp med deltagare från brukarorganisationer och förskrivare ska
bildas. Guiden träder i kraft fr o m år 2006.


För ytterligare information, kontakta Lena-Maj Anding (mp), tfn 070-737 44
27, eller pressekreterare Charlotte Pruth, tfn 070-737 44 26