Stockholms Läns Landsting

Hjälpmedelsguide ska underlätta för funktionshindrade i kontakten med vården

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 11:04 CEST

Arbetet med den Hjälpmedelsguide som ska konkretisera Stockholms läns landstings Hjälpmedelspolicy, tar nu fart. En styrgrupp med representanter från samtliga partier är tillsatt för att utreda frågan.

- Hjälpmedelsguiden ska utgå från brukarens behov, förklarar Lena-Maj Anding (mp), sammankallande i styrgruppen.

- Tanken är också att ge möjlighet att förskriva helt nya produkter, med bevisad effekt.

Guiden ska vara ett stöd för brukarna i mötet med hälso- och sjukvården. Den ska även fungera som stöd för exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom primärvården i valet av hjälpmedel.

- Hjälpmedelsguide ska konkretisera den Hjälpmedelspolicy som Landstingsfullmäktige antog i mars. Policyn är en värdegrund och beskriver en viljeriktning för hur personer med funktionshinder kan erbjudas hjälpmedel, avslutar Lena-Maj Anding.

För ytterligare information:
Lena-Maj Anding, gruppledare för miljöpartiet
lena-maj.anding@politik.sll.se 08-737 44 27, 070-737 44 27

Charlotte Pruth, pressekreterare
charlotte.pruth@politik.sll.se 08-737 44 26, 070-737 44 26