Hoppets Stjärna

Hjälporganisationen Hoppets Stjärna samarbetar med amerikanska marinkåren – första leveransen idag 15.00 svensk tid

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 11:32 CET

Hoppets Stjärna samarbetar med United States Marine Corps  (USMC ), 22nd Marine Expeditionary Unit för att ge avgörande stöd till drabbade haitier i Dano-området. Den första distributionen av förnödenheter sker torsdag 28 Januari, klockan 15.00 svensk tid.

USMC,  22nd Marine Expeditionary Unit (MEU) planerar att börja leverera mat och medicinsk utrustning med helikopter till Dano, Haiti. Den första leveransen omfattar bland annat  7.000 enskilda måltider (Mre). Dessa leveranser kommer att placeras vid Hoppets Stjärnas skola i Dano. Hoppets Stjärna och byns kommitté kommer att övervaka distributionen. På detta sätt når hjälpen de mest behövande.

Dessutom kommer en läkare och medicinsk personal med för att ta hand om sjukvårdsbehov som kan finnas i området. Man kommer att identifiera behov av lämplig medicinsk behandling speciellt för barnen och leverera det  som kommer att behövas när krisen fortsätter.

I måndags träffade Hoppets Stjärnas personal USMC i Dano i ett möte för att gemensamt kartlägga problemen och bestämma lämplig hjälp. Hoppets Stjärna sammanförde också US Marines med bykommittén som kunde ge omfattande information om läget i området. Genom att samarbeta med organisationer som redan har en närvaro och bra organisation blir hjälpen utifrån ofta mer effektiv och når längre.

US Marines kommenterade situationen med ”hur bra och trevligt det är att kunna träffas i en situation där goda kontakter och organiserade samarbetsmöjligheter redan finns på plats.  Det gör hjälparbetet mer  effektivt. ”

Det finns förhoppningar att Hoppets Stjärna och US Marines under de närmaste dagarna ska ges möjlighet att besöka andra byar i katastrofområdet där Hoppets Stjärna har personal och arbete.

Arbetet blir effektivt genom det helikopterunderstöd som kan ordnas och samordning mellan marinerna och de lokala byborna. Tack vare de organiserade byagrupper som redan finns  kommer helikoptrarna kunna göra korta stopp i varje by, där de snabbt får hjälp av lokalbefolkningen med avlastning och distribution av hjälpen.

Information om Dano och byar med liknande situation

Dano är en by med 15 000 invånare, runt 50% av byn ligger i ruiner, liksom vägen till byn och en stor del av den jord där man inom ett par veckor ska påbörja vårsådden. Denna situation är likadan i sex av de byar som Hoppets Stjärna arbetar i; bostäder, skolor, hälsokliniker och vägar är förstörda av jordbävningen ändå ignoreras de både av biståndsorganisationer och av internationella medier eftersom det är svårt att nå dem och bilderna härifrån är inte lika uppseendeväckande; med härlig grönska runt omkring och en vidunderlig utsikt över ett klarblått hav verkar katastrofen inte lika farlig och skrämmande.

I byggnaden bredvid skolan som samnyttjades fanns kök och matsal som varje dag försedde 679 barn med skollunch. Samlingssalen användes också vid större samlingar och evenemang som skolan hade. Byns vattensystem är också förstört, liksom 1 200 hem.

Med tiotusentals människor på flykt från Port-au-Prince står byar som Dano inför en kris. De har inte nåtts av några stora hjälpsändningar och har inte resurser att hantera den stora ström av flyktingar som man räknar med kommer. Trots avstånd och väglöshet kommer det sedan några dagar tillbaka omkring etthundra flyktingar per dag till Dano.

Hoppets Stjärna förbereder nu en massiv insats, både för att bistå de bybor som drabbats men också för att byarna ska kunna ta emot flyktingarna. Genom skolor, personalen på skolorna, föräldrar till barnen, skolkommitéer finns ett nätverk som effektivt kan hantera fördelningen av nödhjälp. Genom detta nätverk har även planerna för återuppbyggnad satts igång.

Hoppets Stjärna är en hjälporganisation som ger stöd till 30 000 barn i hela världen. På Haiti ges understöd till 10 skolor och 3 barnhem med tillsammans 6 000 barn. http://www.hoppetsstjarna.se/

Här hittar du Hoppets Stjärnas pressroom och alla Pressmeddelanden:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hoppets-stjarna