Svensk Israel-Information

Hjäp vid megakatastrofer - jobb för proffs

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 16:40 CET

onsdag 20 januari 2010

Hjäp vid megakatastrofer - jobb för proffs.

Jordbävnings katastrofen i Port au Prince och dess omgivningar har visat att räddningsarbetet vid mega katastrofer kräver insatser av storskaliga organisationer av statlig eller mellanstatlig typ som t.ex. militära eller paramilitära sådana.


Om dessutom alla nationella infrastrukturer, i den mån de har existerat innan katastrofen, slagits ut så är detta än mer självklart.


Det är just en sådan situation som hjälpaktionen i Haiti står inför och tyvärr även om det är uppenbart på plats så har vetskapen om detta tydligtvis inte sjunkit in hos de flesta organisationer - må de vara statliga, mellanstatliga, NGOs eller privata - som skickat eller för närvarande organiserar utsändandet av katastrof hjälps personal.


I ett katastrofområde där all infrastruktur inklusive den politiska har kollapsat har en utsänd hjälpgrupp ingen lokal infrastruktur att anknyta sig till. Den måste antingen vara logistiskt självförsörjande i allt från el, vatten, temporära bostäder (tält, monteringsfärdiga skjul osv), transportmedel, arbetsredskap anpassade till gruppens uppgifter, (satellit-) kommunikations utrustning, mm, mm. Och inte minst skydds och bevakningspersonal. Det underlättar givetvis om de olika av- och ut sändarna samordnar vitala bas nödvändigheter, som t.ex. el och bevakningsstyrkor med varandra.


Hjälpgruppen eller konglomerat av hjälpgrupper måste vara beredda att fungera som autonoma enheter i katastrofområdet.


Behovet av skydds och bevakningspersonal är tyvärr en nödvändighet i ett område där det inte längre finns någon lokal fungerande militär, paramilitär eller polisiär styrka som effektivt kan upprätthålla ordningen. Man måste vara medveten att om invånare i ett katastrofområde inte har en rudimentär tillgång på vatten och baslivsmedel så leder detta till stöld, plundring och allmänt övervåld. Tyvärr måste man ta med i beräkningen att föräldrar kan drivas till att döda för att skaffa mat till sina barn.


Ett exempel på vikten av skydds och bevakningspersonal är att enligt uppgifter i svenska media en av de svenska MSB grupperna väntar på flygplatsen i Port au Prince efter att den ursprungliga stationerings platsen i ett brasilianskt FN område inte ansågs vara lämpligt ur säkerhetssynpunkt.


Generellt sätt är det bara militära organisationer - nationella, mellanstatliga (t.ex. NATO) eller FN-styrkor - som uppfyller de ovannämnda kraven. Dessa har utöver de ovan nämnda kraven även fördelen av att kunna snabb mobiliseras.


För närvarande är det egentligen endast tre militära grupperingar som är verksamma i katastrofområdet


1. USA. Samtliga fyra vapenslagen - arme, flotta, flyg och marinkåren - har personal på platsen. På ett hangarfartyg som ligger alldeles utanför kusten har man upprättat ett sjukhus för svårt skadade. I grund och botten verkar det som om USA håller på att utföra en fredlig ockupation av Haiti för att få slut på våld och plundring samt få igång en fungerande infrastruktur


2. FN. Organisationen hade en stor styrka på platsen redan före jordbävningen men denna led stora personella och materiella förluster vid skalvet. Säkerhetsrådet har nu beslutat att sända ytterligare ca 3500 män och kvinnor. Arbetsuppgifterna för dessa förefaller att bli både paramilitära och militär civilförvaltning.


3. Israel. Israel snabbmobiliserade och sände ett fältsjukhus som enligt internationella media uppgifter har den enda fungerande operationssalen i Haiti. Intill morgonen den 19 januari hade ca 100 operationer utförts. Utan att det officiellt förklarats så framkommer det tydligt genom de internationella medierapporterna, utan att det nämns i klartext, från och om sjukhuset att det rör sig om ett fältsjukhus för hemmafronten då det har t.ex. förlossningssalar/tält.

Det finns t.o.m. utrustning för omhändertagande av förtidiga födslar.
Förutom detta så sände Israel även specialutrustade styrkor för att undsätta personer som begravts levande i rasmassorna.
De israeliska styrkorna har dessutom egen skydds- och bevakningspersonal.

Arieh Fürth

Israel http://meaktualiamm.blogspot.com/2010/01/hjap-vid-megakatastrofer-jobb-for.html


Läs även andra bloggares åsikter om Haiti, Israel, FN, USA, fältsjukhus,