Mental Ergonomi, Anneli Godman

Hjärna stress och prestation intresserar

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:36 CEST

Det är hjärnans tidevarv! Det går snart inte att slå upp en tidning eller lyssna på radio utan att hjärnan står i fokus. Intresset är stort och kunskapen är viktigt. Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och kunskapen om hjärnan kan ge fina ledtrådar till vad och hur vi kan förändra. Mot bakgrund av detta är det oerhört glädjande att Mental Ergonomi får gehör på allt fler arbetsplatser. Det behövs i ledarskapet för att ge stöd till medarbetare och de åtgärder som varje individ kan och bör ansvara för själva.
   Mental Ergonomi kan ses som styrketräning för hjärnan, förankrad i neurovetenskaplig forskning och praktisk erfarenhet. Att arbeta och verka mentalt ergonomisk innebär att jobba med i stället för mot hjärnan. Att med små enkla handlingar skapa bättre förutsättningar för att få ihop det här med prestation och välmående, till exempel genom att stärka impulskontrollen.
   Ett av områdena inom mental ergonomi handlar om vår socialt känsliga hjärna och de "livshot" som den detekterar ganska ofta i den sociala "häxkittel" en arbetsplats kan utgöra. Hjärnan reagerar enligt en programmering som har hundratusentals år på nacken och reaktionerna är inte alltid ändamålsenliga idag. Att uppmärksamma dessa hot, stå emot urgamla impulser och hantera situationerna mer funktionellt är en del i mental ergonomi. Vi behöver hjälpa vår excellenta men ganska känsliga hjärna på traven.
   Enligt en studie gjord av CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser) underskattar 70% av Sveriges chefer omfattningen av psykisk ohälsa i arbetslivet. Nio av tio anser att det är viktigt att kunna stödja sina medarbetare, men nära hälften säger sig sakna kunskap och rutiner för att göra det. Mental ergonomi erbjuder både kunskapen och insikter om vilka nya rutiner som bör prioriteras.
   Mot bakgrund av detta är det intressant att konstatera att intresset för mental ergonomi ökat under året och flera företag och organisationer har bjudit in till föreläsningar och utbildningar. Bland andra finns Skanska, Scandic, Höganäs, Täby Kommun, Stockholms Stad och Coachhuset med föreläsningar för betydande fackliga organisationer på uppdragslistan. Inför hösten står ytterligare kommuner, företag och också vårdcentraler på tur för förkovran inom mental ergonomi.
   Det är glädjande att intresset för konkreta och relativt enkla åtgärder i vardagen börjar vinna gehör. Att skapa bättre förutsättningar för att minska den psykiska ohälsan är ett gigantiskt område men utan de första små stegen kommer vi ingen vart. Det är hög tid att den enkla och genomförbara får genomslag. Med fagra ord kommer vi ingen vart, med handling i vardagen är mycket vunnet.
   


  

  

 Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.