Neuroförbundet

Hjärnan besöker Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 06:00 CEST

I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Västerås med målet att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Datum: idag, onsdag den 3 september

Tid: öppnar kl. 11.00 och stänger kl. 18.00

Plats: Västerås, Fiskartorget

I Brainbus, en rullande utställningstrailer, kommer besökarna att få veta hur viktig hjärnan är och vad som händer när något blir fel. Besökaren kommer få insikter om människans mest komplexa organ, möjlighet att prova på olika saker som exempelvis testa hjärnans förmåga att förflytta en kula genom koncentration. Besökaren kan också titta på filmer och delta i tävlingar. Oavsett om besökaren är 10 eller 100 år kommer det att vara intressant och skapa många aha-upplevelser. Brainbus kommer även uppmärksamma besökaren om vikten av rätt neurologisk vård, i rätt tid, oavsett vad man bor i Sverige. För att åtgärda problemet behöver svensk sjukvård bland annat ytterligare 300 neurologer.

Brainbus kommer att pågå i tre år. Varje år är turnén ute i tio veckor som en fysisk utställning och besöker cirka 30 orter per år från Ystad till Haparanda. Digital version av utställningen samt vilka orter Brainbus kommer att besöka och när finns på www.brainbus.se.

BrainBus är ett samarbetsprojekt mellan Neuroförbundet och Parkinsonförbundet och är finansierat av Svenska PostkodLotteriets satsning Hela Sverige – För mångfald och tolerans.


För mer information kontakta gärna:
Busschef för BrainBus
Mobil: 0760-017032
Mail: info@brainbus.se