Exist Nu AB

Hjärnan i skolan - ny blogg på Elevhälsan.se

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 12:28 CET

I första blogginlägget på Elevhälsan.se tar Kristina upp frågan om vems behov som går först. Elevernas behov av tillgång till hjälp vid psykisk ohälsa eller föräldrarnas rättigheter till föräldraskapet. 

Det är ofta fler hinder än bara väntetider och telefontider, för barn och unga som behöver hjälp för psykisk ohälsa. Det krävs att barnens föräldrar ger samtycke till kontakt med vård och i de sammanhang där föräldrarna är oeniga efter en separation och barnen lever mitt i ett relationskrig mellan föräldrarna kan just detta hindra barnet från att få hjälp. Om en förälder inte ger sin tillåtelse får barnet inte vård eller hjälp.  

Läs hela bloggen här. 

Exist Nu AB - i frågor om hjärnan.