Mental Ergonomi, Anneli Godman

Hjärnan: Skratt – livets stötdämpare

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 10:43 CEST

Lekfullhet förbättrar kapaciteten att uppfinna, kreera, ta till sig och hantera förändring. Det är inte bara en flykt. Leken kan hjälpa oss att hantera svårigheter och motsättningar. Och ofta, kan det vara en väg ut ur våra problem”. Stuart Brown, National Institute for Play.

Ovanstående citat är hämtat från Neuroleadership Institute Journal nr 4, 2012, där den mentala hälsotallriken och forskningen bakom den beskrivs.  Stuart Brown, grundare av National Institute for Play, blev intresserad av lekens betydelse när han upptäckte att 90% av 26 mördare i en studie, hade en gemensam historia med spelbrist eller abnormt lekmönster.

I en annan studie som beskrivs, hindrades manliga råttor att leka spontant. Det fick ödesdigra konsekvenser. De fick störningar i sitt sociala, aggressiva och sexuella beteende. I studier med människor ser man ett klart samband mellan att leka i ensamhet och social oförmåga. Panksepp, en neuroforskare och lekexpert, föreslår att en orsak till ökande ADHD kan vara den minskade möjligheten för förskolebarn att delta i naturliga, självgenererade och sociala lekar.

Lek har inverkan på vår förmåga till självkontroll vid oväntade händelser. Att tappa kontrollen har identifierats som en av de starkaste orsakerna till stress.

Lek och skratt är viktiga för en välmående hjärna, det kan vi med stor säkerhet konstatera. Men vad är det då som händer i hjärnan när vi får denna stimulans? 

Läs hela artikeln på Sveriges ledarskapssajt Motivation.se

Anneli Godman föreläser, utbildar, skriver och coachar i Mental Ergonomi.

Öppen föreläsning i Mental Ergonomi 17/6 i Stockholm! Några platser kvar!
Ladda ner inbjudan

Detta är Mental ErgonomiAnneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.