Svenska Spel

Hjärnfonden och Svenska Spel i nytt samarbete om hjärnforskning och spelberoende

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 16:32 CEST

Vård och behandling av beroendesjukdomar kostar samhället 27 miljarder kronor varje år. Nu inleder Hjärnfonden och Svenska Spel ett nytt samarbete - under de kommande fem åren avsätter Svenska Spel totalt 25 miljoner kronor för att genom Hjärnfonden finansiera viktig grundforskning rörande beroendesjukdomar och hjärnans belöningssystem.

De långsiktiga målen för samarbetet är att öka förståelsen för hur beroendesjukdom uppstår, hur individer som löper ökad risk ska kunna identifieras och hur beroendesjukdom ska kunna förebyggas och behandlas.

- Inget tvivel råder numera om att störningar i den mänskliga hjärnans funktion orsakar några av våra vanligaste folksjukdomar, exempelvis alkoholism. De resurser som idag satsas på forskning är små i förhållande till sjukdomspanoramat. Därför är vi mycket glada över att Svenska Spel genom Hjärnfonden vill vara med och stötta beroendeforskningen, säger Kjell-Olof Feldt, ordförande för Hjärnfonden.

- Vi har idag ganska god kunskap om drivkrafter och beteenden hos personer som är spelberoende. Däremot vet vi inte alls lika mycket om själva vägen till ett beroende - hur beroendet utvecklas och vad som påverkar utvecklingen. Samarbetet med Hjärnfonden är ett sätt för oss att fördjupa våra kunskaper inom området för att på sikt utveckla vår verksamhet och branschen som sådan ur ett ansvarsperspektiv, säger Margareta Winberg, styrelseordförande för Svenska Spel.

Enligt Lars Olson, professor i neurobiologi vid Karolinska Institutet och styrelseledamot i Hjärnfonden, är de svenska forskarna i framkant när det gäller beroendesjukdomar och menar att även ett litet land som Sverige kan bidra starkt till världshälsan inom beroendeområdet.

- Med rätt stöd till våra forskare finns all anledning att vara optimistisk vad gäller framtiden. Eftersom de kemiska och strukturella förändringarna i hjärnans belöningssystem i huvudsak är likartade oavsett vilket beroende det gäller, kommer kunskap inom ett beroendeområde dessutom att kunna överföras till ett annat, säger Lars Olson.

För mer information, kontakta:

Mats Persson, kommunikatör, Hjärnfonden, tel 018-14 33 40.

Ann-Sofie Olsson, chef CSR/PA, Svenska Spel, tel 070-650 43 66.

Hjärnfonden är en ideell skattebefriad insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnan samt att minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar.

Verksamheten bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier till forskare som nyligen doktorerat samt större anslag till kvalitativa forskningprojekt. En vetenskaplig nämnd bestående av ett 20-tal av landets främsta neuroprofessorer granskar ansökningarna. År 2007 delade Hjärnfonden ut cirka 30 miljoner kronor till forskning om hjärnans sjukdomar.

Svenska Spel är Sveriges ledande spelföretag och bedriver spel och lotterier via ombud, föreningar, bingohallar och prenumerationer samt på Internet, fyra kasinon och värdeautomater. Svenska Spel ägs av staten.

Hela Svenska Spels vinst, drygt 5,2 miljarder kronor, kommer samhället till nytta och fördelas till folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet samt till statskassan. Bolaget är därutöver Sveriges största sponsor med huvudsponsorskap för bland annat fotbollen och ishockeyn. För mer information se: www.svenskaspel.se