Hjärntrusten Management

Hjärntrustens frukostseminarium med Bo Lundgren - "Eurokrisen - det aktuella läget"

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:02 CEST

Hjärntrustens frukostseminarium den 5/10 med Bo Lundgren

”Eurokrisen – det aktuella läget

Bo Lundgren har en imponerande meritlista: skatteminister 1991-1994, partiledare för Moderaterna 1999-2003, chef för Riksgälden sedan 2004.

Sedan tiden som minister är han en internationellt respekterad krishanterare som far jorden runt som rådgivare och idéspruta. Hans berömmelse bottnar i framgångarna i början av 90-talet när han som ansvarig för ”bankakuten” räddade ett antal stora banker som höll på att gå omkull p.g.a. misslyckade fastighetsspekulationer. Han gjorde det på ett sätt som säkrade bankernas överlevnad och utan att staten åsamkades förluster. Den svenska bankakuten stod modell för de stöd-åtgärder som genomfördes i USA när den amerikanska finanskrisen kulminerade 2008.

Den europeiska finansoron har accelererat under de senaste två åren på ett sådant sätt att eurons existens och EU:s överlevnad är hotad. Nu gäller det att säkra det som är bra med EU, nämligen den fria rörligheten för individer, kapital och tjänster och rädda vad som räddas kan av för-delarna med en gemensam valuta samtidigt som man ser till att obalanserna länderna emellan inte saboterar en nödvändig sanering av krisande nationella ekonomier. Priset för att hantera en kris är större än priset för att avvärja den.

Nu ökar oron för en politisk konflikt mellan välmående medlemsstater och länder med behov av stöd, och risken för en eurokollaps är över-hängande.  Om eurozonen tvingas till stora för-ändringar, kommer det att få bekymmersamma konsekvenser för hela EU.

Det har blivit alltmer tydligt att Europa inte är ett optimalt valutaområde, och den valutaunion med dess stränga regelverk som vi en gång folk-omröstade om, finns inte längre.

Vilka krishanteringsalternativ står vi inför och vilka blir konsekvenserna på kort och på lång sikt? Vad bör man göra och vad kan man göra?

Kom, lyssna och ställ frågor till Bo Lundgren.

Tid och plats

Fredagen den 5 oktober 2012 klockan 08.30-10.00 på Filmstaden, Västra Mårtensgatan 12, Lund

Anmälan och pris

Anmälan senast den 4 oktober till seminarium@hjarntrusten.se, eller på

www.hjarntrusten.se

Välkommen med frågor till Bo Lundgren till ovanstående adress.

Frukostseminariet kostar 450 kronor (exkl. moms), inklusive frukost. Hjärntrustdeltagare deltar gratis.

Hjärntrusten stärker chefers och ledares förmåga att utnyttja förändringar i marknad och omvärld till att utveckla sig själva och den egna verksamheten.

Tack vare vår samlade erfarenhet har vi omfattande kunskap om ledarskap, nära kontakter med beslutsfattare samt en god förmåga att känna igen och utveckla bra ledare.