Medicininstruktioner Sverige AB

Hjärta/kärl – ytterligare ett terapiområde öppnat på medicininstruktioner.se

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 16:36 CEST

Nu är terapiområde Hjärta/kärl öppnat på medicininstruktioner.se. I veckan har de första instruktionsfilmerna inom detta viktiga område publicerats. 

Sjukdomar i hjärta och kärl är en av vår tids största folksjukdomar – över en miljon personer i Sverige är drabbade. Ca 1/4 av dessa lider av hjärtsvikt, som innebär att hjärtats pumpförmåga är försämrad. Hjärtsvikt orsakar mycket lidande för patienterna och kostar samhället stora summor varje år i form av frekventa sjukhusinläggningar, behandlingar och sjukskrivningar. Man uppskattar att en av hundra i 50-årsåldern har hjärtsvikt och att omkring var tionde person över 70 år är drabbad.

Via medicininstruktioner.se får nu patienter som behandlas med Inspra™ mot hjärtsvikt instruktioner inför och under behandlingen. Även instruktionsfilm för sjukvårdspersonal är publicerad, med information om dosering och administration. 

Det sker mycket forskning inom Hjärta/kärl. Hjärt-Lungfonden ger stora bidrag varje år till olika forskningsprojekt för att bekämpa hjärtsjukdomar. Forskning och modern läkemedelsbehandling kan medverka till att de drabbade får bättre livsvillkor. Det är också oerhört viktigt att patienterna följer läkarnas behandlingsråd och fullföljer sin behandling. Dålig följsamhet till behandling är ett stort problem inom sjukvårdskedjan. Syftet med tydliga instruktionsfilmer på medicininstruktioner.se är att hjälpa patienterna att ta sin medicin på rätt sätt för att uppnå avsedd effekt och motivera till att fullfölja behandlingen. 


 www.medicininstruktioner.se – instruktionsfilmer till patient och sjukvård för bättre läkemedelsanvändning och ökad följsamhet. EN webbadress räcker.