Apotek Hjärtat

Hjärtat börjar med TBE-vaccination på apotek

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 09:33 CEST

Apotek Hjärtat erbjuder nu fästingvaccination vid åtta apotek i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Tanken är att det ska vara enkelt att vaccinera sig så ingen tidsbokning behövs.  Vaccinationerna erbjuds i samarbete med Mittvaccin och utförs av lokala vaccinatörer.

Mitt i intensiva maj – lagom till skogsutflykter, friluftsdagar och grillkvällar på gröna gräsmattor  börjar fästingarna bita sig fast. Men i denna hektiska tid har många svårt att hinna med eller komma ihåg att ta sprutorna mot TBE.

Som en service till kunderna börjar Hjärtat nu erbjuda TBE-vaccination på apotek.

– Den fästingtid nu kommer. Vi hoppas att fler väljer att ta sitt vaccin mot TBE nu när det även erbjuds på vissa av våra apotek, säger Annika Svedberg, chefsapotekare Apotek Hjärtat.

Vaccinationer är en mycket uppskattad hälsotjänst på apotek i andra länder, till exempel i USA. Även i Sverige finns en efterfrågan på enklare vårdtjänster på apotek. En Sifo- undersökning som nyligen genomförts på uppdrag av Sveriges Apoteksförening visar att nästan 70 procent tycker att det är naturligt att kunna få enklare vård på ett apotek.

Fästingvaccin kostar 350 kronor på Apotek Hjärtat. Den som är medlem i Klubb Hjärtat får 10 procents rabatt och betalar 315 kronor. Vaccinatörerna finns på plats en-två dagar i veckan hos Hjärtats åtta apotek under fästingsäsongen. Man behöver inte boka tid utan det är drop in som gäller.

Vaccinationserbjudandet kommer att utvärderas efter sommaren men redan nu har det varit fullt tryck från första början.

Företaget Mittvaccin tillhandahåller ett internetbaserat CE-märkt journalsystem för vaccination. Det kompletterar befintliga patientjournalsystem och används inom flera ledande vaccinationsmottagningar.

Här erbjuder Apotek Hjärtat vaccination:
Apotek Hjärtat Fältöversten (Stockholm)
Apotek Hjärtat Sollentuna Centrum
Apotek Hjärtat Odenplan
Apotek Hjärtat Vällingby Torg
Apotek Hjärtat Vasen (Kista)
Apotek Hjärtat Hotellgatan (Solna Centrum)
Apotek Hjärtat Triangeln (Malmö)
Apotek Hjärtat Nordstan (Göteborg)

Om TBE
Fästingar finns framför allt i skogen och i högt gräs. De biter genom huden för att suga blod. Om fästingen bär på en smitta som borrelia eller TBE, kan den överföras vid ett bett. TBE är förkortning av tick-borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation. Sjukdomen orsakas av ett virus och det är klokt att vaccinera dig mot TBE om du vistas i områden med många fästingar där smittan finns. (Borrelia orsakas av en bakterie och ska behandlas med antibiotika om du drabbas.)

Så går vaccinationen till
Sprutan med TBE-vaccin tas vanligen på överarmens utsida. Vaccinationen mot TBE  sker vid flera tillfällen: två doser med en månads mellanrum det första året. Efter ett år tas ännu en dos, och efter det är man skyddad i tre år. Därefter rekommenderas en dos vart femte år. Om man har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat så behöver man inte börja om från början utan tar en dos och följer sedan vaccinationsschemat.

Några råd inför sommaren
Med hjälp av kläder och stövlar kan du minska risken att bli fästingbiten.
Leta efter fästingar när du varit ute i naturen och ta bort dem så fort som möjligt för att minska risken för smitta.
Använd pincett eller fästingplockare och ta tag om fästingen så nära huden som möjligt.
Dra fästingen rakt ut utan att vrida. Om du inte får med hela fästingen, låt resten vara. Den stöts snart bort.
Tvätta stället där du blivit biten med tvål och vatten.
Kontrollera huden runt bettet en månad framåt för att se om det uppstår någon rodnad. Vänd dig i så fall till sjukvården för att kontrollera om du kan ha drabbats av borrelia.

För mer information kontakta:
Presschef Erika Burlin Hellman, telefon 0705-19 49 80, erika.burlin.hellman@apotekhjartat.se


Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor.