Apotek Hjärtat

Hjärtat startar kampanj för ökad återlämning av överblivna läkemedel

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 10:00 CEST

Apotek Hjärtat inleder en satsning på ökad återvinning av överblivna läkemedel. En ny
undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Apotek Hjärtat visar att knappt 60 procent av kunderna lämnar in överblivna läkemedel. Män och unga är sämst på att returnera läkemedel till apotek. I närvaro av miljöminister Lena Ek, som leder regeringens arbete för en giftfri vardag, inleddes Hjärtats kampanj idag.

Apotek Hjärtat inleder en satsning på ökad återvinning av överblivna läkemedel. En ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att knappt 60 procent av kunderna lämnar in överblivna läkemedel. Män och unga är sämst på att returnera läkemedel till apotek. I närvaro av miljöminister Lena Ek, som leder regeringens arbete för en giftfri vardag, inleddes Hjärtats kampanj idag.

Överblivna läkemedel som spolas ner i avlopp eller hamnar i hushållssopor kan ställa till med stor skada på vattenkvalitet och djurliv i våra vattendrag. Eftersom reningsverk inte klarar att helt rena avloppsvatten från läkemedel, är det viktigt att mediciner återlämnas till apoteken och destrueras på rätt sätt. En aktuell studie som Novus (april 2014) gjort för Hjärtat visar att fyra av tio konsumenter inte lämnar tillbaka sina överblivna läkemedel till apoteken.

– Vi startar nu en kampanj för att öka kännedomen om vår miljöpåse – en returpåse – som underlättar att samla ihop och lämna in läkemedel på rätt sätt, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Hjärtat.

Under sommaren och hösten kommer Hjärtat att arbeta för ett ökat medvetande och ett förändrat beteende hos sina kunder byggt kring miljöpåsen, den säkra plastpåse som ska användas vid läkemedelsreturer. En giftfri vardag är en av regeringens huvudfrågor i miljöpolitiken. En viktig fråga är hanteringen av de överblivna läkemedel som finns hos svenska hushåll.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att minimera exponeringen för farliga ämnen, med handlingsplanen för en Giftfri vardag som ett viktigt verktyg. Utsläppen av läkemedelsrester bidrar till den samlade exponeringen och därför välkomnar jag initiativet från Apotek Hjärtat, sade miljöminister Lena Ek.

Apotek Hjärtat vill minimera negativ miljöpåverkan från den egna verksamheten, genom att bland annat öka andelen kunder som returnerar läkemedel på rätt sätt. Hjärtat strävar också efter att minska miljöpåverkan genom ökad källsortering, miljövänliga sätt att resa och minskad energiförbrukning på apoteken samt genom att arbeta för miljögodkända ingredienser i alla egenvårdsprodukter.

För mer information kontakta:
Presschef Erika Burlin Hellman, telefon 0705-19 49 80, erika.burlin.hellman@apotekhjartat.se

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor.