Apotek Hjärtat

Hjärtats rosa engagemang räcker ända till Kenya

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 09:06 CEST

Nu kan apotekskunderna bidra till kvinnors hälsa – i Sverige och i Kenya.  Inför och under oktober uppmärksammas  kvinnors vanligaste cancersjukdomar på flera sätt i Hjärtats apotek. Vi säljer BROs rosa band och reflexer i kampen mot bröstcancer och uppmanar också klubbmedlemmar att skänka sina bonuspoäng till insatser för kvinnorna i Gundua i Kenya.

Apotek Hjärtat stödjer Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och säljer BROs rosa band och reflexer  under hela oktober. Men bröstcancer är en angelägenhet även långt ifrån Sverige.

– Vi på Apotek Hjärtat fortsätter vårt engagemang för Gunduakliniken och befolkningen i Ex-Lewa, ett samhälle i norra Kenya. Här är cancer en av de största dödsorsakerna och bland kvinnorna handlar det om bröst- respektive livmoderhalscancer, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Gundua Health Center vill rädda fler kvinnors liv och ett sätt är att kunna erbjuda kvinnor undersökningar som mammografi och cellprovtagning. I Kenya ställs cancerdiagnoser ofta i ett sent skede och därför är det viktigt att fler kvinnor kommer till undersökningarna så att nödvändiga behandlingar kan sättas in  tidigt som möjligt.

Skänka bonuspoäng
Hjärtats kunder kan under perioden 24 september till  20 oktober skänka sina bonuspoäng till stöd för prevention, upptäckt och behandling av kvinnors cancer vid Gunduakliniken. Poängen omvandlas till ekonomiskt stöd till klinikens verksamhet inom cellprovtagning, mammografi och prevention såsom utbildning om hur kvinnor själva kan undersöka sina bröst.

– Att kvinnor själva undersöker sina bröst, till exempel på en egen klämdag varje månad, bidrar också till upptäckt av bröstcancer. Det gäller såväl här hemma i Sverige som hos våra vänner i Ex-Lewa. Våra kunders bidrag går bland annat till utbildning för sjukvårdspersonalen vid kliniken så att de kan lära ut metoden och uppmuntra till mammografi, säger Annika Svedberg.

Stödet går också till mödravården vid kliniken som är en del av det viktiga förebyggande hälsoarbetet. Mödravård med regelbundna besök på kliniken är en nyckel till bättre kvinnohälsa då sexualitet och graviditeter på olika sätt har visat sig ha samband med cancer hos kvinnor.

700 poäng räcker till mödravård under hela graviditeten för en kvinna.
2 500 poäng räcker till ett enkelt cellprov för livmoderhalscancer.
3 000 poäng räcker till mammografi för en kvinna.

Om Gundua:  apotekhjartat.se/gundua/ och gunduafoundation.org/

Rosa Bandet till stöd för forskningen och de som drabbats av bröstcancer
Apotek Hjärtat samarbetar med BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, och dess fond Bröstcancerfonden. Rosa bandet och reflexen till förmån för Bröstcancerfonden säljs under hela oktober i Hjärtats apotek.

Varje år får drygt 8 000 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Många av dem överlever, men trots framstegen inom forskning och behandling dör 1 500 kvinnor varje år i bröstcancer. Forskningen behöver mer resurser för att förstå varför bröstcancer uppstår och hur behandlingen kan anpassas till varje enskild individ. Bidragen till Bröstcancerfonden går till viktig patientnära forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer. www.bro.se


Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor.