Hjo kommun

Hjo kommun placerar ut hjärtstartare på offentlig plats

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 15:37 CEST

Hjo kommun placerar under vecka 24 ut två stycken hjärtstartare på offentlig plats.
En hjärtstartarna kommer att  placeras på Hamnmagasinet när det är färdigmålat (sitter idag på väggen till badet) och en hjärtstartare kommer att placeras vid entrén till Stadshuset (mellan entrén och gamla posten).

Visste du att…

10 000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Många av hjärtstoppen inträffar utanför hemmet på arbetsplatsen, under idrottsutövning osv. hjärtat upphör plötsligt att pumpa blod och medvetslöshet inträffar inom 10 – 20 sekunder.

Om hjärtverksamheten kan återstartas inom 3 minuter kan över 70% räddas till livet, men att överlevnaden därefter snabbt sjunker med 10% minut.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans men du måste också försöka få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade.

Den hjälp man som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg (bröstkompressioner) upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras.

När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer du via telefonen att få instruktioner av larmoperatören i hur du utför hjärt- och lungräddning.

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver återstartas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.

Viktigt:

  • Larma 112, berätta att du misstänker ett hjärtstopp 
  • Starta HLR
  • Se till att någon hämtar en hjärtstartare
  • Hjälps åt

Ladda ner en app från hjärtlungfonden om hur man går till väga, denna ersätter naturligtvis inte en utbildning.

Det ställs krav på att olika verksamheter skall ha handbrandsläckare på offentliga platser, önskemålet är att det blir lika vanligt med hjärtstartare i alla offentliga miljöer

Hjo kommun ligger vid Vätterns västra strand och har ca 9000 invånare. Hjo präglas framför allt av närheten till Vättern, sommarturismen, sin träbebyggelse, den bördiga Guldkroksbyggden som omger staden och närheten till högskolestäderna Skövde och Jönköping.