Gentus AB

Hjul möjlig bakteriespridare

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 14:35 CEST

Problem med korskontaminering mellan olika hygienzoner är välkänt inom livsmedelsindustri. Ökade krav från myndigheter och kunder sätter också press på företagen att ständigt hitta nya lösningar att säkerställa uppställda krav. Ett system för hjultvätt kan hindra att bakterier sprids från ett område till ett annat.

Att personalen kan föra med sig smuts och bakterier via skorna känner de flesta till. Företagen är ganska duktiga på att ta hand om detta problem, även om medvetandet kan variera mellan olika arbetsplatser. Det vanligaste sättet att lösa problemet är att personalen byter skor eller att man har någon form av skorengöring.

Ett problem som varit svårare att komma tillrätta med är smuts som förs vidare av hjulen på olika fordon, t.ex. skänkvagnar, truckar eller pallyftare. Även om man försöker hindra fordonen att röra sig mellan olika hygienzoner, är det nästan omöjligt att helt isolera dem till en enda zon. Varje gång ett fordon går mellan två zoner finns det därför en risk för korskontaminering mellan zonerna, alltså att bakterier överförs från en oren till en ren zon.

Sedan tidigare finns system för torr rengöring av hjul på fordon, och de börjar bli allt vanligare bland industriföretag. Systemet har nu kommit i en ny version, ProfilGate aqua, där man får en mekanisk rengöring samtidigt som vatten och rengöringsmedel ger en våt rengöring. Beroende på vilken typ av rengöringsmedel som används kan man också få en desinfektion av hjulen.

-Det är framför allt krav från kunder inom livsmedelsindustrin i Tyskland som drivit på utvecklingen av denna specialversion, säger Henrik Lidholm, VD för Gentus AB som säljer systemet på den Nordiska marknaden.

Systemet placeras oftast mellan hygienzonerna med en tvingande passage. Eftersom det sänks ner i golvet görs hjul och skosulor rent utan att man behöver stanna upp.

-Varje gång vi aktivt måste göra något finns en risk att vi låter bli att göra det. Jag tror därför att vi kommer få se fler lösningar i framtiden där rengöringen görs per automatik utan att vi egentligen tänker på det, avslutar Henrik.

Om Gentus
Gentus AB levererar hygienlösningar till industrin och fokuserar framför allt på att lösa problem som finns med smuts som förs vidare av skor eller hjul. Systemen finns både som torra och våta lösningar. Utöver rengöringssystemen erbjuder Gentus också olika typer av torksystem. Gentus säljer sedan 2007 även skoputsmaskiner till både företag och konsument under varumärket Skoputsmaskin.se. Företaget har sitt säte i Göteborg och ägs och drivs av Henrik Lidholm och Anette Gente Lidholm. Hemsida: www.gentus.se

GENTUS
STOPPA SMUTSEN! Hjulrengöring – Skorengöring – Tvättsystem – Torksystem