HL Display AB

HL Display rationaliserar i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 15:06 CEST

HL Displays försäljningsutveckling har varit svagare än förväntat vilket har lett till att HL Display nu har en överkapacitet i produktionen. En anpassning och effektivisering av verksamheten är därför nödvändig. Ett led i detta arbete är att flytta den långsiktiga produktutvecklingen från Sundsvall till Karlskoga. Ett andra är att anpassa produktionen efter marknadssituationen. Situationen medför också en allmän översyn av företagets kostnadsstruktur. Målet är att uppnå en ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Rationaliseringen av verksamheten i Sundsvall samt flytten av den långsiktiga produktutvecklingen till Karlskoga kan komma att innebära uppsägningar av såväl tjänstemän som verkstadsarbetare. Den kundstyrda produktutvecklingen kommer dock att vara kvar i Sundsvall.

- Det känns naturligtvis mycket tråkigt att HL Display tvingas vidta dessa åtgärder i Sundsvall. Dessvärre är de nödvändiga för att möta den ökande konkurrensen på marknaden, säger Anders Remius - HL Display. Vi har hos Länsarbetsnämnden varslat om uppsägning av 32 tjänster. Först när de fackliga förhandlingarna har avlutats vet vi exakt hur detta kommer att påverka medarbetarna vid fabriken i Sundsvall. Förhandlingarna beräknas ta mellan tre och fyra veckor. I Karlskoga kommer fyra nya tjänster att tillsättas.

Tidigare åtgärder
HL Display har redan tidigare vidtagit en rad effektiviseringsåtgärder. Företaget har bland annat flyttat större delen av verksamheten i Lesjöfors till Falkenberg. I Europa har man koncentrerat lager, distribution och administration för Tyskland, Belgien och Holland, som tidigare legat under respektive land, till företagets verksamhet i Holland. Samtidigt görs ökade satsningar på automatisering och produktivitet.

http://reports.huginonline.com/917103/122989.pdf

Stockholm 03-09-11
Anders Remius
Verkställande direktör