Kvinnoforum

HM Drottningen besöker Kvinnoforum

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 11:42 CEST

Tisdagen den 5 oktober får Stiftelsen Kvinnoforum besök av HM Drottningen och World Childhood Foundations internationella styrelse. World Childhood Foundation har under
många år stött delar av Kvinnoforums verksamhet.

Besökarna kommer bl a att träffa deltagare i verksamheten ”Unga mammor” och flickor i Xist gymnasieskola. Skolan är ett socialpedagogiskt program för flickor som av olika skäl (som
hemlöshet och missbruk) inte får, kan eller vill gå i vanligt gymnasium. Efter ett år i Xist gymnasieskola har de flesta flickorna mobiliserat kraft och självkänsla. Flertalet har också
blivit godkända att fortsätta sin utbildning i ordinarie gymnasium.
”Unga mammor”-projekten finns till för de unga mammor (14-22 år) som behöver stöd och nätverk när mödra- och
barnavårdscentralerna inte klarar att möta deras behov.
”I Sverige antas det att det är stat och kommun som ska ta ansvar för de grupper som har det svårast. Nu fungerar det inte alltid så i verkligheten utan det finns ständigt ett akut behov av insatser för framförallt flickor. De syns inte, de kommer i kläm och faller mellan stolarna” säger Cecilia Palmgren, chef för Xist kunskaps- och aktivitetscenter.

Besökarna kommer också träffa medarbetare från Kvinnoforums internationella verksamhet. De arbetar bl a i projekt mot trafficking tillsammans med flera organisationer i östeuropa som också får bidrag från World Childhood Foundation.

”Drottningens och den internationella styrelsens besök är viktigt för oss. De bidrag Kvinnoforum får från World Childhood Foundation är av avgörande betydelse för att de nämnda verksamheterna ska kunna överleva. De är också viktiga som stöd och uppmuntran för alla de som arbetar inom civila samhället där insatserna ofta är osynliga och resurserna knappa” säger Kvinnoforums ordförande Bam Björling.

För information, kontakta:
Bam Björling
Ordförande Kvinnoforum
070 – 373 68 05

Maria Ekman
Presskontakt
08 – 56 22 88 35

Kvinnoforum, grundat 1988, är ett idéburet kunskapsföretag som arbetar med information, utbildning, forskning,
klientarbete och förändringsarbete för att förbättra villkoren för kvinnor ur ett genderperspektiv.