Kockums AB

HMS Helsingborg överlämnad till kunden Försvarets materielverk

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 14:41 CEST

Vid en högtidlig ceremoni i Karlskrona har HMS Helsingborg överlämnats från Kockums till beställaren, Försvarets materielverk. Helsingborg är det andra fartyget i Visbyserien. I närtid överlämnas också HMS Visby och HMS Härnösand. Det fjärde fartyget i serien ska enligt plan övertas av FMV i slutet av augusti, samma dag som det femte fartyget, HMS Karlstad, sjösätts.

Samtliga fartyg är byggda i kolfiber och har det totala smygkonceptet, stealth-konceptet. Begreppet omfattar allt som minimerar signaturer och signaler i syfte att försvåra och förhindra upptäckt och identifiering. Fartygen är mycket svåra att upptäcka med radar eller med annan modern, sofistikerad teknik.

HMS Helsingborg är en av svenska marinens framtidsfartyg och byggd för att ingå i det nya moderna insatsförsvaret. Svenska marinen har i alla tider opererat i kustnära zonen och är specialist på dessa vatten. Men sådana farvatten finns runt om i världen och dagens hotbild ligger just på den kustnära zonen.

Här kommer smygegenskaperna till sin rätt. Besättningen ser och hör utan att själv synas eller behöva röja sig. Men om operationen är av det slaget att man vill visa musklerna, ja då går man ur smygkonceptet på bråkdelen av en sekund.
Med Visbykorvetterna får svenska marinen betydligt större uthållighet och blir flexiblare än tidigare. Redan från början utrustas fartygen så att de på ett smidigt sätt kan samarbeta med övriga delar av totalförsvaret, det gäller flygvapnet, kustbevakningen, räddningstjänsten, tull och polis.
Visbykorvetterna är flexibla och mångsidiga och kan lösa alla slags uppgifter som minröjning, ubåtsjakt, ytstrid, havsövervakning och sjöfartsskydd, stöd till det civila samhället vid till exempel olyckor till sjöss och de är gjorda för att delta i internationella, fredsbevarande operationer. Fartygen är byggda i kolfiberarmerad plastlaminat, ett material som är mycket starkt och motståndskraftigt och ger bra smygegenskaper.

Inom kort kommer också HMS Visby, som är det första fartyget i serien, att överlämnas till kunden, Försvarets materielverk (FMV).
FMV är huvudleverantör för Visbysystemet. Fartygen konstrueras och levereras av Kockums, Saab levererar ledningssystem och vissa vapensystem, Bofors Defence pjäser, Ericsson Microwave Systems spaningsradar och General Dynamics i Canada ubåtsjakt- och minjaktutrustning.

Ytterligare information:
Kjell Göthe, +46 734 342 888
www.kockums.se