FMV

HMS Visby blir flygplats

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 17:34 CET

Den första landningen ombord på HMS Visby genomfördes med en dansk Sea Lynx helikopter den 7 november vid kaj i örlogshamnen i danska Fredrikshamn. Proven fortsatte framgångsrikt under efterföljande dag med 20 landningar till sjöss. Provserien löper nu vidare till och med fredagen den 17 november. Proverna är riskfyllda, därför står säkerhet i centrum under provernas alla faser.

Proverna leder till en så kallad SHOL – Ship Helicopter Operational
Limits som definierar gränser för helikopterlandning framför allt när det gäller fartygsrörelser, väder- och vindförhållanden. Målet med provserien är att certifiera Visby som flygplats
enligt RML och RMS med internationell metodik och utrustning.

Under provverksamheten deltar många olika aktörer. FMVs Visby-projekt
deltar med provtursledare. FMV Test and Evaluation leder proverna med provledare och provpersonal. Fartygets ordinarie besättning från Provturskommandot är förstärkt med sjuksköterska, skyddstjänstkompetens och med helikopterdäckskompetens. Vidare deltar den danska marinen med helikopter och personal. Proverna genomförs
av företaget PRISM Defence från Australien, med testpilot och personal för registrering och analys.

De fem korvetterna i Visbyserien är ett världsledande projekt inom det marina området. Som första land bygger Sverige övervattensfartyg i så kallad smygteknik. Teknologin är utvecklad i samverkan mellan Försvarsmakten, FMV, FOI, svensk och utländsk försvarsindustri samt universitet och högskolor. Korvetterna kommer ha förmåga att lösa uppgifter inom minröjning, ubåtsjakt, ytstrid, övervakning och sjöfartsskydd, stöd till det civila samhället vid till exempel olyckor och internationella insatser.