Handikappsombudsmannen

HO stämmer försäkringsbolag

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 17:10 CET


Handikappombudsmannen stämmer ett försäkringsbolag för diskriminering på grund av funktionshinder. Bolaget har nekat en 34-årig kvinna med en hörselskada att teckna en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller bland annat vid nedsatt arbetsförmåga efter en olycka.

– Det är bra att domstolen nu för första gången kan pröva om ett försäkringsbolags bedömning är diskriminerande för människor med funktionshinder, säger handikappombudsman Lars Lööw i en kommentar.

Försäkringsbolaget menar att om någon med en hörselskada råkar ut för en olycka finns en större risk för att arbetsförmågan blir nedsatt jämfört med om en normalhörande person råkar ut för samma olycka.

Kvinnan som anmält till HO var fullt arbetsför när hon ansökte om försäkringen. HO anser att risken för att kvinnan ska förlora sin arbetsförmåga på grund av en olycka är lika stor som för personer utan något funktionshinder. Därför borde hon ha rätt till samma försäkring.

HO:s bedömning stöds också av SCB:s undersökningar som visar att hörselskadade är sysselsatta i lika stor utsträckning som personer utan funktionshinder.

Dessutom ersätter försäkringen inte någon nedsättning av arbetsförmågan som beror på hörselskadan.

HO stämmer nu försäkringsbolaget enligt lagen om förbud mot diskriminering och ärendet ska prövas i domstol.

Länk till stämningsansökan »
http://www.ho.se/fileserver/Stamningsansokan_Trygg_Hansa,_for_webben.doc

Läs mer om lagen om förbud mot diskriminering »
http://www.ho.se/start.asp?sida=2567