Norrköpings kommun

Hög andel miljöbilar i Norrköpings kommun

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 09:22 CET

Andelen miljöbilar som används inom Norrköpings kommuns verksamheter är hög – 65 procent, jämfört med 44 procent i riket. Det visar rapporten Öppna jämförelser – Energi och klimat 2015, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten.

Andelen förnybara drivmedel som används inom Norrköpings kollektivtrafik är också hög – 84 procent jämfört med 70 procent i riket. Vad gäller spårvagnarna så drivs de med 100 procent grön el. Det finns dock ett utrymme för att arbeta med att få färre anställda att använda sin bil i tjänsten, där körsträckan i privatbil fortfarande är relativt hög jämfört med andra kommuner.

-Även om delar av rapporten visar att vi har förbättringsområden, har vi sammantaget en hel del att vara stolta över, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden. Vi ser miljöarbetet i Norrköpings kommun som väldigt viktigt – därför är det även kopplat till kommunens övergripande mål om ett tryggt och hållbart Norrköping.

Enligt rapporten har Norrköpings kommun även minskat energianvändningen i sina fastigheter med 16,4 procent mellan 2009 och 2014. Rikssnittet för samma period är 8 procent.

-Det här är ett kvitto på att det engagerade arbete som utförs runt om i organisationen vad gäller energieffektivitet ger gott resultat, vilket känns väldigt roligt, säger Eva Lindahl, miljöcontroller på Norrköpings kommun.

Jämfört med andra kommuner är energianvändningen i kommunens fastigheter trots minskningen dock fortfarande jämförelsevis hög.

-Norrköpings kommun kommer från ett ursprungligt högt läge gällande energianvändningen. Därför sattes även ett ambitiöst mål om en 15-procentig minskning under perioden 2009-2014, vilket alltså har uppnåtts, säger Eva Lindahl.

Energianvändningen i kommunens fastigheter har fortsatt att minska även under 2015.

OBS - siffrorna i rapporten avser tidsperioden 2009-2014. 
För hela rapporten se relaterat dokument längst ned på sidan.

Upplysningar:
Eva Lindahl
Titel: miljöcontroller, Norrköpings kommun
Telefon: 0730-20 22 85

Karin Jonsson (C)
Titel: ordf tekniska nämnden
Telefon: 073-205 42 60
_______________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!