HQ Bank

HÖG ANSLUTNING I ERBJUDANDET AVSEENDE ÅTERKÖP AV HQ AB SEK 99.999.970 EVIGT FÖRLAGSLÅN 29 DECEMBER 1999

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 15:54 CET

Vid anmälningsperiodens utgång den 23 februari 2007 för HQ AB:s (”HQ”) erbjudande till innehavarna av HQ AB SEK 99.999.970 evigt förlagslån 29 december 1999 (”Förlagslånet”) hade nominellt 99 015 406 kronor anmälts i Erbjudandet, vilket motsvarar 99,0 procent av totalt nominellt belopp. Likviddag beräknas bli den 5 mars 2007. Sista dag för handel i Förlagslånet på Stockholmsbörsen beräknas bli den 1 mars 2007.

Då Erbjudandet nu har avslutats avser HQ att lösa in utestående belopp av Förlagslånet i enlighet med Förlagslånets villkor. Detta innebär att sådana innehavare kommer att erhålla nominellt värde av Förlagslånet i förhållande till respektive innehav, jämte på beloppet upplupen ränta.För frågor, vänligen kontakta:
Patrik Enblad
Verkställande direktör
HQ AB (publ)
Tel 08-696 17 00

HQ utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.
HQ bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.
Huvudkontoret är beläget i Stockholm och antalet anställda är cirka 230 personer.
Företaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).