Hagströmer & Qviberg AB

Hög anslutning i Hagströmer & Qvibergs inlösenprogram

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 12:17 CEST

Aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB (publ) ("H&Q") har anmält 501 524 aktier i H&Q för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 7 maj 2004.
Totalt kommer en likvid om 50 MSEK kontant samt nominellt 50 MSEK i det av H&Q utgivna förlagslånet att överföras till aktieägarna vilket motsvarar 200 SEK per inlöst aktie.
Anslutning i inlösenerbjudandet
Inlösenerbjudandet omfattade totalt 520 257 aktier i H&Q. Totalt har 501 524 aktier i H&Q lämnats in och totalt kommer en likvid om 50,15 MSEK kontant samt nominellt 50,15 MSEK förlagslån utgivet av H&Q att överföras till aktieägarna. Anslutningsgraden uppgår därmed till 96,4 %. Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer antalet utestående aktier i H&Q att uppgå till 4 701 050 st, varav 3 608 713 stamaktier och 1 092 337 preferensaktier.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 24 maj 2004 för att fatta erforderliga beslut för fullföljande av inlösenerbjudandet.

Handel i inlösenaktier och redovisning av inlösenlikviden
Handel i inlösenaktier avses att påbörjas omkring den 28 maj 2004 och beräknas avslutas under slutet av september 2004. Inlösenaktier kommer att lösas in mot en likvid per aktie om 100 SEK kontant samt nominellt 100 SEK i det av H&Q utgivna förlagslånet inklusive rätt till upplupen ränta från och med den 6 januari.

Verkställande av inlösen (inklusive tidpunkt för inlösen) är beroende av tingsrättens beslut samt att tingsrättens tillståndsbeslut registreras hos PRV.

Inlösenlikviden beräknas redovisas under slutet av september/början av oktober 2004.

Courtagefri försäljning
I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 4,15 SEK per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen redovisades till berörda aktieägare omkring den 10 maj 2004.

Frågor besvaras av verkställande direktören Patrik Enblad (08-696 17 00)

Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ).