Fabege AB

Hög anslutning till Erbjudandet till Tornets aktieägare

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 17:02 CEST

Vid anmälningsperiodens utgång den 31 mars 2006 för Fabege AB:s erbjudande till Fastighets AB Tornets aktieägare hade enligt en preliminär sammanräkning 4 398 633 aktier anmälts i Erbjudandet, vilket motsvarar 17,0 procent av kapital och röster i Tornet. Tillsammans med Fabeges tidigare innehav motsvarar detta totalt 99,4 procent av kapital och röster i Tornet.

Av de anmälda aktierna är 4 359 040 aktier anmälda till aktiealternativet medan 39 593 aktier anmälts till kontantalternativet. Den slutgiltiga sammanräkningen beräknas vara klar den 4 april 2006.

Aktiealternativet i Erbjudandet är villkorat av att årsstämman i Fabege den 4 april 2006 fattar erforderliga beslut om nyemission av aktier.


Fabege AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.