Alecta

Hög avkastning i en föränderlig omvärld

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:24 CEST

Alectas totalavkastning blev 11,5 procent under årets första nio månader.

Kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK har aviserat att nya förhandlingar av ITP-avtalet ska starta. Utgångspunkterna är en konkurrensutsatt plan där individen får ökat inflytande på val av leverantör.
- Jag tror att det är tre faktorer som bör fälla avgörandet när individerna kommer att få välja. Dessa är leverantörens avkastningsförmåga, finansiella ställning och kostnader. Med en femårsavkastning som är klart över branschsnittet, en stark konsolidering och lägst kostnader i branschen har vi en bra utgångspunkt, säger Alectas vd Tomas Nicolin.

Totalavkastningen blev 11,5 procent under årets första nio månader. Branschens totalavkastning är i skrivande stund inte publicerad.

Konsolideringsräntan, den ränta som används för att beräkna den kollektiva konsolideringen, har under det tredje kvartalet återigen sänkts till följd av fallande marknadsräntor. Denna gång är sänkningen 0,25 procentenheter till 3,25 procent. Räntesänkningen har påverkat konsolideringsnivån negativt med 4 procentenheter samtidigt som avkastningen gav ett positivt bidrag. Sammantaget har konsolideringsnivån sjunkit med två procentenheter till 127 procent jämfört med halvårsskiftet.

Ta gärna del av vår delårsrapport på www.alecta.se.

För mer information, kontakta gärna
Tomas Nicolin, verkställande direktör, Alecta, telefon 08-441 60 50
Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta, telefon 08-441 93 50, 070-526 93 50

Alecta erbjuder tjänstepensionen ITP – en pension som arbetsgivaren betalar. Vi förvaltar cirka 380 miljarder kronor. Våra kunder och ägare är 27 000 företag och 1,6 miljoner privatpersoner. Uppdraget kommer från Svenskt Näringsliv och PTK. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar och service kan arbetsgivarna trygga ekonomin för sina anställda både under och efter arbetslivet. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Vi erbjuder en trygghetsförmån som passar de flesta och vill sätta standarden för hög avkastning och låga kostnader.