Transportföretagen

​Hög brandsäkerhet för svenska bussar

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 08:55 CET

Sveriges Bussföretag publicerar nu en rapport om bussars brandsäkerhet som visar att antalet bussbränder har minskat under de senaste åren. Buss är fortfarande det säkraste sättet att färdas på väg i Sverige.

- Svenska bussföretag arbetar målmedvetet med säkerhetsfrågor, ett arbete som ger positiva resultat. En olycka med buss vill ingen uppleva. Därför följer vi också noga den utveckling och de tekniska landvinningar som görs. Rapporten om bussar och brandsäkerhet är ett sätt för oss att bidra till ökad kunskap för ett fortsatt gott säkerhetsarbete, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag.

Rapporten ”Bussar och Brandsäkerhet” visar att Sverige ligger långt fram i en internationell jämförelse när det gäller bussar och brandsäkerhet. En förklaring till det är de automatiska släcksystem som mer än 90 procent av alla bussar i yrkesmässig trafik har (med en totalvikt >10 ton). Det finns också ett välutvecklat säkerhetstänkande i bussföretagen samt hos bussleverantörer. De svenska bussförarna är välutbildade och handlingskraftiga i krissituationer. Det intygar bland annat de kommunala räddningstjänsterna.

Att säkerheten är hög belyses också av att senast någon i Sverige avled till följd av att en buss brann var 1976.

Mest vanligt är att bussbränder startar i motorrummet. Utredningen beräknar att 40-60 procent av alla bränder startar där. Orsaken till en brand i buss är oftast elfel.Andelen bussar som drivs med fossilfria drivmedel har kraftigt ökat de senaste åren samtidigt som antalet bussbränder minskat. Det är därför inget från utryckningsstatistiken som tyder på att fossilfria drivmedel varit negativt från brandrisksynpunkt. Sakkunniga inom området bussar och brandsäkerhet som intervjuats av utredningen säger också samstämmigt att de inte kan se någon trend med ökade risker från brandsynpunkt med de fossilfria drivmedlen.

För vidare information kontakta:
Anna Grönlund
Branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag

Tele: +46 8 762 71 74
Mob: +46 70 612 71 74
anna.gronlund@transportforetagen.se

Göran Forssén
Branschutvecklare, säkerhet och trygghet
Mob:+46 76 288 84 25
goran.forssen@transportforetagen.se

Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare- och branschorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.