GS1 Sweden

Hög datakvalitet ger leverantörer miljardvinster

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 16:05 CEST

En ny studie från Accenture visar på betydande ekonomiska fördelar för dagligvaruleverantörer som arbetar med korrekt produktinformation.

Alla vet nog vid det här laget att bristande datakvalitet innebär kostnader, men hur är det med vinsterna? För svenska dagligvaruleverantörer är korrekt digital produktinformation (masterdata), ett fundament i kritiska affärsprocesser och Validoos kvalitetskontroller stödjer dessa processer. Handelsföretag kan ganska enkelt kalkylera värdet av kvalitetssäkrad produktinformation genom att mäta de effektiva affärsprocesser som uppstår. Leverantörsföretag däremot, inser att datakvalitet påverkar både effektiviteten i leverantörskedjan och deras digitala affär, men kan ha svårare att se hur vinsterna ska räknas hem.

2,5 miljarder i ökade intäkter per år

En ny studie från Accenture har undersökt de ekonomiska fördelarna av Validoo - sett från ett leverantörsperspektiv. Och värdet är påtagligt: För svenska leverantörer inom dagligvaruhandeln, innebär Validoos tjänster årligen 2,5 miljarder kronor (1,3 %) i ökade intäkter och 1,5 miljarder kronor (2-5 %) i minskade kostnader.

– Vi vet redan att bristfällig datakvalitet kostar pengar i processerna. Vi är även medvetna om att Validoos tjänster hjälper oss effektivisera, men det är roligt att nu också kunna räkna fram vinsten och se det svart på vitt, säger Magnus Nordin, vd på Nestlé Sverige.

I takt med att handeln digitaliseras, inser fler att produktinformationen de jobbar med dagligen är en värdefull tillgång som påverkar både konsumentförtroende och det som står på sista raden i årsredovisningen. Under hösten kommer Validoo med hjälp av Accenture att ta fram en räknesnurra som ska hjälpa enskilda leverantörer att kalkylera sina besparingar och omsättningsökningar.

Exempel på nyttor som ökar värdet

  • Samma information till flera och nya kanaler
  • Bättre produktinformation och bilder som visas till konsument
  • Ökat kundförtoende
  • Ökad produkttillgänglighet i butik

Exempel på nyttor som minskar kostnader

  • Minskat svinn på grund av färre fel i informationen
  • Minskat manuellt arbete med fakturor
  • Snabbare produktåterkallelser
  • Enklare arbete och mer rätt vid publicering av information

GS1 är en global och branschneutral standardiseringsorganisation som drivs utan vinstintresse. GS1-systemet möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.