Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Hög förväntan på regeringens nya arbetsgrupp om män och våld

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 06:54 CET

Nyligen meddelade statssekreterare Christer Hallerby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, att regeringen i dagarna ska initiera en arbetsgrupp om män och jämställdhet. Statssekreteraren gjorde tillkännagivandet under ett seminarium i riksdagen som markerade internationella FN-dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25:e november.

- Den senaste tidens många rapporterade fall av misstänkta våldtäkter med tonåriga pojkar som förövare (se faktarutan) visar tydligt att vi måste tänka nytt om pojkar. Dagens åtgärder mot våld är bristfälliga, säger Klas Hyllander, ledare för den pågående kampanjen Säkerhetsnålen, www.sakerhetsnalen.se.

- Regeringens politik på området är alldeles för passiv – det saknas ännu en medveten handlingsplan för att primärförebygga våld, fortsätter Klas.

Den tidigare regeringen hade redan 2006 påbörjat arbetet med att tillsätta en arbetsgrupp om män och jämställdhet. Den nuvarande regeringen har dröjt i mer än tre år med att ta detta arbete vidare.

- Regeringen har underlåtit att ta fasta på den kunskap som numera finns om sociala manlighetsnormer och hur dessa spelar roll för våldets uppkomst, säger Klas Hyllander.

- Vi förväntar oss att regeringens nya arbetsgrupp nu snabbt kommer upp på banan och lägger ett förslag om ett våldsförebyggande arbete som involverar män och pojkar på bred front, säger Klas. Våldtäkterna vi nu läser om är inte isolerade händelser utan del av ett större mönster med rötter i specifika manlighetsnormer. Det går att förebygga våldtäkter.

Säkerhetsnålen – Samling mot mäns våld är en årlig kampanj som bildar opinion för att det förebyggande arbetet mot våld ska utvecklas och utökas. En av kampanjens utgångspunkter är att män och pojkar är en nyckelgrupp för att förebygga våld eftersom det mesta av våldet utövas av just män. Läs mer på www.sakerhetsnalen.se. Just nu genomförs en namninsamling för ett upprop till regeringen på www.sakerhetsnalen.se/signup.

Säkerhetsnålen är ett initiativ av riksorganisationen Män för Jämställdhet.

Män för Jämställdhet är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld - för kvinnors, för barns och inte minst för mäns egen skull. Vi utgår från kunskap om samhälleliga och sociala manlighetsideal och hur dessa påverkar män och pojkar. Läs mer på www.mfj.se.

Mer information: Klas Hyllander, 0733 82 66 22

Faktaruta (källa TT)

Här är några av de våldtäktsfall och sexuella övergrepp av unga som uppmärksammats den senaste tiden i Sverige.

* En 15-årig pojke misstänks för flera våldtäkter och våldtäktsförsök i Göteborg under tiden augusti-november.

* En 16-årig pojke misstänks ha våldtagit en sjuårig pojke i en koja vid en soptipp i Falköpings kommun i september.

* En 13-årig pojke från Växjö misstänks i november ha våldtagit en jämnårig flicka.

* En 13-årig pojke från Kronobergs län misstänks för våldtäkt på en 16-årig flicka i slutet av november.

* En 12-årig pojke försökte i slutet av november våldta en 19-årig kvinna i Borås.