Sveriges Kommuner och Landsting

Hög kvalitet i svensk förskola

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 16:31 CET

Trots 150 000 fler barn i förskolan under tio år är såväl barngruppernas storlek som personaltätheten i närmaste oförändrad i landet. Det viktigaste är dock att kvaliteten i förskolan fortsätter att hålla en hög klass.

En undersökning från SVT visar att bargruppernas storlek är större än vad Skolverket redovisar i sin statistik.

– Stor inflyttning och många nyfödda medför ibland större barngrupper i en del förskolor och kommuner. Det behöver lösas. Men det går inte att mäta kvalitet med ett enda statistikmått. Varje förskola är unik och det viktiga är hur man lycka kombinera kompetens med personaltäthet och lokaler, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning

– Alla kommuner vill ha förskolor som är pedagogiskt utvecklande, trygga och säkra. Det är främst personalens kompetens som är avgörande för kvaliteten. Barngruppernas storlek har betydelse för de minsta barnen. Men storleken innebär ingen garant för en viss pedagogisk kvalitet, säger Maria Stockhaus.

SVT:s statistik och Skolverkets statistik ger olika bilder. SKL utgår från Skolverkets officiella statistik och enligt den har barngrupperna inte blivit större:

  • Hösten 2011 gick det i genomsnitt 5,3 barn per personal och personaltätheten har varit relativt stabil under tio år.
  • Andelen stora grupper har ökat marginellt. Endast 3,6 procent av barnen går i en grupp med mer än 26 barn eller fler. Här har en liten ökning skett sedan 2003.
  • Mer än åtta av tio barn går i grupper med 20 barn eller färre. Allt fler barn går i mindre grupper, max 15 barn eller färre.

Personalen i kommunala förskolor är mer välutbildad än i fristående förskolor och andelen förskollärare ökar stadigt.

– Svensk förskola är världsledande. Vi får ofta besök från andra länder som vill lära om vår pedagogiska verksamhet. Vi ser också att förskolan alltid intar en topposition i Svenskt Kvalitetsindex årliga mätningar av brukarnöjdhet, säger Maria Stockhaus.

Barngruppernas storlek

SKL:s arbete med skola och förskola
Mer om SVT:s undersökning om förskolan (extern länk)

För mer information:
Kristina Cunningham, utredare
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 14
072-217 96 18
kristina.cunningham@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l