Mittuniversitetet

Hög kvalitet i utbildningar i arkiv- och informationsvetenskap

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 10:10 CET

Universitetskanslersämbetet (Uk-ämbetet) ger högt betyg för utbildningskvaliteten i ämnet arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Det står klart efter en utvärdering av landets högre utbildningar inom ämnet.

– Det är ett positivt besked, arkiv- och informationsvetenskap är ett profilerat utbildnings- och forskningsområde vid Mittuniversitetet och utvärderingen visar att vi uppfyller kvalitetskraven i alla delar, säger Hans-Erik Nilsson, dekan.

Sedan 2011 utvärderar Universitetskanslersämbetet kvaliteten på landets högre utbildningar på ett nytt sätt och med fokus på resultat. Studenternas självständiga arbeten är en viktig och betydande del i utvärderingen. Det är utbildningar i arkiv- och informationsvetenskap på både kandidat- och magisternivå vid Mittuniversitetet som har bedömts och som får omdömet hög kvalitet i de olika bedömda kriterierna. Även i tidigare bedömningar har ämnet fått mycket goda omdömen.

– Vi har en nära koppling mellan den forskning som vi bedriver på området och våra utbildningar, det är en viktig faktor för att gynna kvaliteten i utbildningarna, säger Karen Anderson, professor och ämnesföreträdare.

Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet och är störst i landet på arkivvetenskaplig utbildning. Mittuniversitetet är det enda universitetet som erbjuder utbildning från grundnivå till avancerad nivå samt på forskarnivå inom ämnet.

Bakgrund UKÄ:s kvalitetsbedömningar
Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre nivåer. Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett år.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

För mer information:
Läs mer om ämnet och de aktuella utbildningarna här
Alla utvärderingar av Uk-ämbetet finns tillgängliga här

Kontakt:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, 070-232 38 08, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
Karen Anderson, professor och ämnesföreträdare, 070-272 58 17, e-post: karen.anderson@miun.se