Stockholms konstnärliga högskola

​Hög kvalitet på utbildning i opera

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 10:58 CEST

Universitetskanslersämbetet har idag 26 augusti meddelat att man finner att utbildningarna i opera nu håller genomgående hög kvalitet. Bedömarna är mycket positiva till den analys av utvecklingsbehov som gjorts och de åtgärder som vidtagits inom utbildningarna.

- Vi glädjs mycket över dagens besked och är stolta över det arbete som under året genomförts inom Operahögskolan, säger Anna Lindal, vicerektor för Operahögskolan. Utbildningen förbereder studenterna för en framtid som självständiga konstnärer som kommer bidra till operakonstens utveckling, fortsätter Lindal.

Det var i maj 2014 som det kom besked från Universitetskanslersämbetet om att ett utvecklingsarbete måste till inom utbildningarna i opera för att högskolan skulle få behålla examenstillståndet. Beskedet kom inom ramen för granskningar av konstnärlig högskoleutbildning som genomfördes inom det nu nedlagda systemet för utvärdering av utbildningsresultat.

Under det gångna året har ett intensivt arbete bedrivits för att utveckla utbildningarna i opera. Detta för att stärka bland annat studenternas förmåga till kritisk reflektion och att göra bedömningar utifrån konstnärliga, etiska och samhälleliga aspekter. Arbetet har engagera många lärare inom högskolan och bland annat innehållit en satsning på ökad forskningstid för lärarna på Operahögskolan.

- Vi välkomnar dagens besked från universitetskanslersämbetet som understryker vikten av vårt arbete med att bygga en stark konstnärlig forskningsmiljö och visar att vi lyckats bygga en miljö där konstnärlig forskning och utbildning stärker varandra, säger Paula Crabtree, rektor, Stockholms konstnärliga högskola.

Universitetskanslersämbetet har under sommaren granskat de åtgärder som vidtagits för att stärka och utveckla kandidat- och masterutbildningen i opera vid Operahögskolan inom Stockholms konstnärliga högskola och funnit att utbildningen nu genomgående håller hög kvalitet. Läs mer på www.uka.se

Kontaktperson: Anna Lindal, vicerektor Operahögskolan tel 08-49 400 295

Den 1 januari 2014 etablerades Stockholms konstnärliga högskola. DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola har gått samman för att skapa en ledande internationell forsknings- och utbildningsmiljö. Miljön ska utvecklas i nära dialog med det omgivande konst- och kulturlivet, vara en dynamisk och pådrivande kraft för konstnärlig kunskapsbildning och verka för konstens betydelse för samhällsutveckling.